NETS-seadusest, vihakõnest Soomes ja ülestõusmispühadest

NETS-seadusest, vihakõnest Soomes ja ülestõusmispühadest

Kuula:

Kirjeldus:
Ahto Lobjakas ja Varro Vooglaid võtavad teemaks nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise, vihakõne keelu laiendamise plaani Soomes, keelu tähistada ülestõusmispühi liturgiliselt ja filosoof Michel Foucault pedofiiliasüüdistused.

SUBJEKTI SURM

SUBJEKTI SURM

Kuula:

Kirjeldus:
SAATES ON MARGUS VIHALEM Mida tähendab olla sina ise? Miks ja kuidas muutus subjekti mõiste nii oluliseks ja vastuoluliseks mõisteks? Miks uuris Michel Foucault seksuaalsuse kui inimkategooria kujunemist ning mida ütleb see meie identiteedi kohta? Kas “subjekti surma” saame vaid leinata või leiame selles uusi võimalusi eneseloominguks? 20. sajandil filosoofias toimunud arengud on seadnud kahtluse alla mitmed meie eeldused vabast ja autonoomsest subjektist, kelle ümber põhineb senimaani meie arusaam eetilisest elust ning liberaalsest, turumajanduslikust ühiskonnakorraldusest. Saates uurime kriitiliselt subjektsuse keskset rolli lääne mõtteloos. Saatekülaliseks on Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi filosoofia dotsent, filosoofia eriala kuraator ja Kultuuriteooria akadeemilise suuna juht Margus Vihalem.