Ave Lauren – tõmbe- ja tõukefaktorid inimeste rändes 21. sajandil

#018: Ave Lauren – tõmbe- ja tõukefaktorid inimeste rändes 21. sajandil by Podcast: Globaalsed eestlased

Kuula:

Kirjeldus:
“Internet aitab sul säilitada, aga ei aita sul tekitada suhteid. Seetõttu ongi tekkinud need tõmbekeskused ka, kus inimesed, kes mingites valdkondades saaksid kokku tulla, et tekitada seda sidet, mida nad hiljem suudaksid säilitada.”

Minu kaheksateistkümnes saatekülaline on diasporaa-uurija ning migratsiooniekspert Ave Lauren, kes uurib rahvusvahelist mobiilsust, talentide liikuvuse ning innovatsiooni seoseid, immigrantide identiteeti, globaalseid linnasid, tehnopole, ja kõike mis sellega seondub.

Oma doktorikraadi tegi Ave uurides Hiina tehnoloogiaeksperdite diasporaad ning migratsiooni Räniorgu Californias. Ta on samuti jõudnud uurida ka Eesti kogukonda Torontos, kuid üheks edukamaks peab ta hoopis Iiri diasporaad. Praegu töötab Ave Tallinnas rändeeksperdina Euroopa Komisjoni poolt ellu kutsutud rändevõrgustikus, mille eesmärk on koondada objektiivselt võrreldavat ning neutraalset infot nii poliitikategijate kui ka ülduse jaoks.

Selles podcastis räägimegi:

– millised on kokkuhoidvamate, või ka proaktiivsemate kogukondade ühised nimetajad?
– kuidas ühendada Eesti diasporaa mitte vaid kodu-Eestiga, vaid üleilmseks võrgustikuks?
– kuidas ehitada 21.sajandi Eestit?
ja paljust muust.

Saade on salvestatud 7. märtsil 2017. aastal üle Skype’i. Head kuulamist!