Mihkel Kanguriga keskkonna tulevikust

Mihkel Kanguriga keskkonna tulevikust – LHV Podcast 15 2020 by LHV

Kuula:

Kirjeldus:
LHV podcasti külaline on Mihkel Kangur, ökoloog ja Tallinna Ülikooli vanemteadur, kes räägib keskkonna tulevikust ja sellest, kuidas inimesed – tarbijad, ettevõtted ja riik saaksid meie koduplaneedi eest paremat hoolt kanda. Eesti inimesed on vägagi teadlikud, kuid ei käitu keskkonnasõbralikult – miks tuleks ka Eestis kliimamuutustesse tõsisemalt suhtuda? Millised on need kolm keskkonnaprobleemi, mis kliimamuutusest veelgi pakilisemalt lahendust vajavad? Jutuks tulevad reaalsed sammud, millega saaksime Eesti looduse seisu parandada ja milliseid võimalusi uus majandus pakub. Külalisega vestles Marko Kiisa, LHV ettevõtete finantseerimise juht.

Vaata ka: lhv.ee/roheline

Kas on vabadust olla mittevegan?

Kas on vabadust olla mittevegan? by Arvamusfestival

Kuula:

Kirjeldus:
Kas meil on vabadust olla mittevegan, kui:
* maailm on kliimakriisis ja tööstuslik loomakasvatus toodab pea viiendiku kõigist inimtekkelistest kasvuhoonegaasidest, põhjustab veekogude eutrofeerumist ja reostumist, liigilise mitmekesisuse hävingut ja antimikroobiresistentsuse teket;
* teadlased on kinnitanud, et nii loomad kui ka inimesed on eneseteadlikud ja tundevõimelised, seades nii ühtmoodi küsimärgi alla loomade väärkohtlemise, tapmise ja ärakasutamise;
* meile on kättesaadavad eetilised alternatiivid ning võimalus luua tingimused, mis soodustavad paremate valikute tegemist? Praegu nõutavad veganid vähemusena läbi raskuste endale õigusi, et saada veendumustekohast kohtlemist avalikes asutustes, töökohtadel, kaubanduses. Arutelus küsime, kas peaks ehk hoopis maailm ümber veganite muutuma? Võibolla polegi enam ratsionaalset põhjendust ega moraalset alust olla mittevegan? Arutelul on kirjutustõlge.

Viipekeel
Arutelu juht:
Mari-Liis Sepper
Osalejad:
Siim Tuisk (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Mihkel Kangur (Elurikkuse Erakond), Kaspar Kurve (Eestimaa Rohelised), Kristina Kallas (Eesti 200)
Korraldaja:
Eesti Vegan Selts

Arutelu toimus 14. augustil Paides. Vabas õhus tehtud salvestusele lisavad värvi tuule puhumine, lehtede kahin ja vihma krabin.

Väärarusaamad – kuidas need tekivad ja miks nad nii visad on?

Väärarusaamad – kuidas need tekivad ja miks nad nii visad on? by Arvamusfestival

Kuula:

Kirjeldus:
Ühelt poolt tõuseb maailmas aina enam fookusesse nn kodanikuteadus, mis annab inimestele võimaluse nii teadusetegemist paremini mõista kui ka sellesse panustada, näiteks andmeid kogudes. Sellises protsessis osalemine aitab teadusetegemist ja teadusliku info olemust paremini mõista. Teiselt poolt näib, et määr, mil inimesed suvalistel alustel kokku pandud infokildudest tekkinud väärarusaamu omaks võtavad ja levitavad, ei erine aegadest, mil ligipääs tõesele infole oli palju piiratum. Kiire massikommunikatsiooni ajastul, nagu ka erinevate globaalprobleemide ajastul peaks aga kaasamõtlemine ja -tegutsemine põhinema teaduspõhistel, mitte väärmõistelistel arusaamadel. Mida teadus teab mõtlemise arengust ja kas oleks tark see teadmine laiemasse arutellu kaasata? Miks on ikkagi nii tavapärane, et kaldume kiirelt ja järeldustevabalt müüte üles noppima? Millist rolli mängivad selles protsessis inimeste endi eelnevad teadmised-uskumused ja muud omadused? Kas inimesi saaks toetada selles, et nad oleksid rahulolematumad iseenda kiirelt leitud järeldustega? On teada ka, et ka haritud inimene võib mis tahes valdkonnas, milles ta ise kõrvuni sees ei ole, valeinfot uskuma jääda või kogemuspõhiseid, ent vääraid hinnanguid loopida. Arutelu väärarusaamade ja -mõistete kujunemisest lahkavad eri valdkondade eksperdid, kes püüavad leida viise, kuidas väärarusaamade kujunemist võimalikult realistlikult, kas või iseenda peal, näitlikustada.

Arutelu juht: Eva-Maria Kangro, psühholoog ja muutuste nõustaja, Miltton
Osalejad: Grete Arro (psühholoogiateadlane, Tallinna Ülikool), Andero Uusberg (psühholoogiadeadlane, Tartu Ülikool), Janno Järve (analüütik, Rakendusuuringute Keskus CentAR), Mihkel Kangur (ökoloog ja jätkusuutliku arengu dotsent, Tallinna Ülikool), Leene Korp (kommunikatsiooniinimene, Tartu Ülikool), Arko Olesk (teadusajakirjanik, Tallinna Ülikool), Anneli Talvik (perearst), Eva-Maria Kangro (psühholoog ja muutuste nõustaja, Miltton)
Korraldaja: Tallinna Ülikool, Grete Arro

Arutelu toimus 14. augustil Paides. Vabas õhus tehtud salvestusele lisavad värvi tuule puhumine, lehtede kahin ja vihma krabin.

Kriis – meie käitumise muutmiseks piisavalt valus (M. Kangur ja Avo-Rein Tereping)

Ekspert eetris: kriis – meie käitumise muutmiseks piisavalt valus (M. Kangur ja Avo-Rein Tereping)

Kuula:

Kirjeldus:
Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi eksperimentaalpsühholoogia labori projektijuht Avo-Rein Tereping ja jätkusuutliku arengu dotsent Mihkel Kangur arutlevad, kas inimesed hakkavad koroonakriisi tõttu teadvustama, millised on inimese poolt põhjustatud muutused nii keskkonnale kui ka tervele ühiskonnale.

Tallinna Ülikooli uuel zoomiseminaride sarjal „Ekspert eetris“ jagavad ülikooli parimad õppejõud ja teadlased praktilisi nõuandeid efektiivseks õppimiseks ning õpetamiseks, näpunäiteid vaimse tervise hoidmiseks ja toimetulekuks keerulistes oludes. Eksperdid on eetris iga teisipäeva ja neljapäeva pärastlõunal. Info seminaridest ja lingid salvestustele: www.tlu.ee/eksperteetris