Jaan Tallinna, Oliver Laasi ja Tanel Tammetiga tehisintellekti ohtudest

Jaan Tallinna, Oliver Laasi ja Tanel Tammetiga tehisintellekti ohtudest by Efektiivne Altruism Eesti

Kuula:

Kirjeldus:
Risto Uuk rääkis selles taskuhäälingu osas Jaan Tallinna, Oliver Laasi ja Tanel Tammetiga. Jaan Tallinn on Skype’i ja Kazaa kaasasutaja ning kaasasutas ka eksistentsiaalseid riske uurivad organisatsioonid Centre for the Study of Existential Risk ja Future of Life Institute. Oliver Laas on mitmes erinevas asutuses filosoofia külalislektor, näiteks Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudis. Tanel Tammet on arvutiteadlane ja Tallinna Tehnikaülikooli võrgutarkvara professor. Nad vestlesid selle üle, kui palju peaks tehisintellekti ohtude pärast muretsema ja mida me nende vähendamiseks tegema peaksime.

Allikad, mis vestlust toetasid või jutuks tulid:

– Eksistentsiriske uuriv organisatsioon: Future of Life Institute: https://futureoflife.org/
– Tehisintellekti ohtude müüdid: https://futureoflife.org/background/aimyths/
– Nick Bostromi tehisintellekti ekspertide küsitlus: https://nickbostrom.com/papers/survey.pdf
– Teine tehisintellekti ekspertide küsitlus arvamustest, millal saavutatakse inimtasemel tehisintellekt: https://arxiv.org/pdf/1705.08807.pdf
– Allan Dafoe tehisintellekti poliitikakujundamisest: https://80000hours.org/podcast/episodes/allan-dafoe-politics-of-ai/
– Alan Turing tehisintellekti ohtudest: https://aperiodical.com/wp-content/uploads/2018/01/Turing-Can-Computers-Think.pdf
– Max Tegmarki raamat “Life 3.0”: https://www.rahvaraamat.ee/p/life-3-0/1040763/et?isbn=9780141981802#
– Miks prioriseerida kaugtulevikku: https://reg-charity.org/why-we-prioritize-the-long-term-future/
– Ülevaade tehisintellekti probleemidest: https://arxiv.org/pdf/1805.01109.pdf
– Suuremad ja väiksemad tehisintellekti äpardused: https://novaator.err.ee/842085/graafikulugu-tehisintellekti-13-suuremat-ja-vaiksemat-apardust
– Karjäärinõu jagav veebileht 80,000 Hours: https://80000hours.org/
– Thomas Metzinger anti-natalistlikust AI riskistsenaariumist: https://www.edge.org/conversation/thomas_metzinger-benevolent-artificial-anti-natalism-baan

Andreas Palmiga eksistentsiriskidest Steven Pinkeri raamatu põhjal

Andreas Palmiga eksistentsiriskidest Steven Pinkeri raamatu põhjal by Efektiivne Altruism Eesti

Kuula:

Kirjeldus:
Risto Uuk rääkis selles taskuhäälingu osas Andreas Palmiga, kes on Pariisi Poliitikauuringute Instituudi tudeng ja lõpetamas sellel õppeaastal oma bakalaureusekraadi Edinburghi ülikoolis. . Nad vestlesid Harvardi ülikooli psühholoogia professor Steven Pinkeri raamatu “Enlightenment Now” 19. peatüki üle, mis räägib eksistentsiriskidest. Juttu tuli sellest, miks Pinker arvab, et eksistentsiriskidest mõtlemine ei ole hea, tehnoloogia optimismist ja pessimismist, tehisintellekti ohtudest ja paljust muust.

Allikad, mis vestlust toetasid või jutuks tulid:
– Pinkeri raamatu eksistentsiriskide peatükk: http://bit.do/xrisks
– Pinkeri raamatu “Enlightenment Now” arvustus: https://novaator.err.ee/842448/raamatuarvustus-maailm-muutub-paremaks-hoolimata-ajakirjanduse-negatiivsusest
– Nick Bostromi tehisintellekti ekspertide küsitlus: https://nickbostrom.com/papers/survey.pdf
– Teine tehisintellekti ekspertide küsitlus arvamustest, millal saavutatakse inimtasemel tehisintellekt: https://arxiv.org/pdf/1705.08807.pdf
– Stuart Russelli mõtted tehisintellekti ohtudest: https://people.eecs.berkeley.edu/~russell/research/future/q-and-a.html
– Tehisintellekti müüdid, sealhulgas arvamus, et pahatahtlikud robotid võtavad maailma üle: https://futureoflife.org/background/aimyths/
– Poliitfilosoof Samuel Scheffler mõtleb oma raamatus sellest, miks me hoolime niivõrd palju tulevaste generatsioonide ning inimkonna jätkumisest: https://player.fm/series/the-political-theory-review/samuel-scheffler-why-worry-about-future-generations
– Artikkel, mis annab ülevaate hiljutistest tehisintellektialastest arengutest, riikidevahelisest intensiivistunud võidujooksust ning pakub ka ühe võimaliku tulevikuperspektiivi, kuidas me liigume AI-natsionalismi poole: https://www.ianhogarth.com/blog/2018/6/13/ai-nationalism
– Briti kosmoloog ja astrofüüsik Martin Rees võtab taskuhäälingus Talking Politics eksistentsiriskid kokku teisel viisil kui Steven Pinker: https://www.talkingpoliticspodcast.com/blog/2019/137-talking-politics-guide-to-existential-risk