Rahvusvaheline koostöö – Helina Aaboja, Heili Heinaste

#5 Rahvusvaheline koostöö – Helina Aaboja, Heili Heinaste

Kuula:

Kirjeldus:
#5 Rahvusvaheline koostöö – Helina Aaboja, Heili Heinaste
Viiendas saates on külalisteks Pirita lasteaia õppealajuhataja Helina Aaboja ja liikumisõpetaja Heili Heinaste. Teemadering keerleb ümber rahvusvahelise koostöö lasteaias. Saatekülalised jagavad kogemusi edukast kolmepäevasest veebisündmusest ja Erasmus+ projektidest.
Saatejuhid: Silja Järve ja Kätlin Tanin

00:00 “kõll”+sissejuhatus
00:58 saatekülaliste teekond alusharidusse
03:55 Pirita Lasteaia eripära ja võlud
05:04 mis on Erasmus+ ja kuidas see on seotud alusharidusega
07:02 õpetajate hirmud ja motivatsioon osalemisel.
10:45 projektiga alustamine – meeskonna ja rahvusvaheliste partnerite kaasamine.
13:48 Pirita Lasteaia koostööprojektid kui osa õppeaasta eesmärkide täitmise võimalustest
16:24 projekti eesmärkide seadmine rahvusvaheliselt
17:40 kuidas projekt jõuab iga õpetajani?
20:35 koostööprojektides osalemine koroonatingimustes – virtuaalne üritus Pirita Lasteaia eestvedamisel
22:45 väljakutsed ja uued oskused, tingimused virtuaalse ürituse korraldamiseks
24:03 virtuaalse ürituse päevad (sh live õppe-ja kasvatustegevus Euroopasse)
30:42 edasised sündmused ja mõtted seoses käimasoleva projektiga
32:50 eduelamuse tähistamine Pirita Lasteaias
34:52 “Kirss tordil” – rahvusvaheline ja kodumaine koostöö lasteaednike liidu ajaloos
40:02 kuidas Erasmus+ toetab lapsest lähtuvat kasvatust?
42:02 Heili ja ELAL
44:10 saatejuhtide kokkuvõte ja tänusõnad külalistele
44:50 “kõll”, kutse kaastööle! ja kontaktid.

Pirita Lasteaed
https://www.tallinn.ee/est/pirita-lasteaed/
Erasmus +
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_et

Taskuhääling “Kes aias? Mis aias?”
Kuula:
https://linktr.ee/KesMisAias?
Jälgi:
https://www.facebook.com/KesMisAias