Püha Paissi

Püha Paissi

Kuula:

Kirjeldus:
Lugege seda palvet iga päev ja Jumal on alati teiega.

See palve on antud ühes naiskloostris isiklikuks palvekorraks nunnakambrites. Kuid seda võib kasutada iga usklik, sest see hõlmab kõiki eestpalvet vajavaid inimesi. Et ta on kirjutatud lihtsate sõnadega, võivad sellest aru saada ka lapsed ja ta võib olla osa pere ühistest kodustest palvetest.

Allikas: Metropoolia : Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku häälekandja, nr. 81, Sügis 2017, lk 8
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=metropoolia20171023.2.4.2

Palve iga tööd alustades

Palve iga tööd alustades

Kuula:

Kirjeldus:
Enne igat tööd jää seisma vaga meelega, mõtle, et seisad Jumala ees, kelle silm kõike näeb, ja ütle ristimärki tehes: “Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen” Pärast seda oota natukene, kuni su tunded rahunevad ja maised asjad mõttest lahkuvad ning siis loe ruttamata ja südamelise tähelepanuga seda palvet …