3. hooaja viimane saade

#75 3. hooaja viimane saade

Kuula:

Kirjeldus:
Klassiõpetajad Karin Tõevere ja Signe Varendi õpivad koos taskuhäälingu loomist.

Tänases saates teeme tagasivaate 3. hooajal salvestatud saadetele, räägime õnnestumistest ja ebaõnnestumistest ning peame plaani tulevikuks.

“Õpime koos”
SoundCloud https://bit.ly/2SEp55N
Apple Podcasts https://apple.co/2lHsXoY
Google Podcasts https://bit.ly/2WJS4ri
Instagram https://www.instagram.com/opimekoos/
Facebook https://www.facebook.com/opimekoos
Twitter https://twitter.com/opimekoos

Kui soovid taskuhäälingut “Õpime koos” toetada, siis täname sind annetuse eest MTÜ Tartu Loomemaja arveldusarve kontole EE437700771002831014

Saates “Õpime koos” esitatud seisukohad ei pruugi ühtida Tartu Veeriku Kooli ega Tartu Forseliuse Kooli seisukohtadega.

Montessori lasteaed, Meeli Verlinden

Montessori lasteaed, Meeli Verlinden

Kuula:

Kirjeldus:
Klassiõpetajad Karin Tõevere ja Signe Varendi õpivad koos taskuhäälingu loomist.
Meeli Verlinden õpib Soomes Montessori juhendajaks-õpetajaks ning on Tartus tegutseva Väikeste Teadlaste Maja õpetaja. Meeli tutvustab meile Montessori pedagoogika filosoofiat ning Montessori lasteaia metoodikat ja põhimõtteid. Saame teada, et igas Montessori põhimõtete järgi toimivas lasteaiarühmas on väga kindlad universaalsed elemendid, mis kõik toetavad lapse arengut. Kogu õppe- ja kasvatustöö põhineb austusel lapse vastu. Meie külalise unistus on luua Tartusse Montessori lasteaed ja Montessori kool.

Saade on salvestatud 03.07.2019

Eesti Montessori Ühing https://bit.ly/3coXjB6
Eesti Montessori Ühing Facebookis https://bit.ly/2MmiUzE
Väikeste Teadlaste Maja, Facebook https://bit.ly/2XowOro
Montessori ja lapsest lähtuv õppimine https://bit.ly/36PWIYd

“Õpime koos”
YouTube https://youtu.be/KhB4bUtjl7Y
Apple Podcasts https://apple.co/2lHsXoY
Google Podcasts https://bit.ly/2WJS4ri
Instagram https://www.instagram.com/opimekoos/
Facebook https://www.facebook.com/opimekoos
Twitter https://twitter.com/opimekoos

Kui soovid taskuhäälingut “Õpime koos” toetada, siis täname sind annetuse eest MTÜ Tartu Loomemaja arveldusarve kontole EE437700771002831014

Saates “Õpime koos” esitatud seisukohad ei pruugi ühtida Tartu Veeriku Kooli ega Tartu Forseliuse Kooli seisukohtadega.

Haridustehnoloog distantsõppest, Triinu Pääsik

#73 Haridustehnoloog distantsõppest, Triinu Pääsik

Kuula:

Kirjeldus:
Klassiõpetajad Karin Tõevere ja Signe Varendi õpivad koos taskuhäälingu loomist.

Saade on salvestatud 11.05.2020

Karin elab Belgias ja Signe on lapsega kodune. Riigis on koroonaviiruse tõttu juba teist kuud eriolukord: inimesed elavad isolatsioonis ning õpilased on kodusel distantsõppel. Huvi hariduselus toimuva ja inspireerivate inimestega kohtumiseks on aga endine. Võtsime appi videokonverentside tegemise keskkonna Zoom ning kutsusime taskuhäälingusse (virtuaalselt) külla Triinu Pääsiku.

Triinu nimetab end õppimise ja haridusarenduse entusiastiks. Ta on pikaajalise kogemusega Tallinna Rahumäe Põhikooli haridustehnoloog ning arvutiõpetaja. Õpib hetkel Tartu Ülikoolis haridusinnovatsiooni, on hariduse kõneisik ning sotsiaalmeedia kogukondade käivitaja: õpi õpetajaks, koduõpe tehnoloogia abil ja kodune distantsõpe. Räägime Triinu distantsõppe kogemusest ning ennustame ja unistame tuleviku hariduselust.

00:45 Triinu Pääsiku tutvustus
03:18 Tallinna Rahumäe Põhikooli distantsõppe algus
05:50 muutused Triinu töös distantsõppe ajal
08:53 õpilaste ja lapsevanemate toetamine
12:05 õpetajate toetamine
13:59 Triinu loodud abistavad keskkonnad sotsiaalmeedias
16:32 välklahendused eriolukorraks
21:18 soovitused erinevate rollidega toimetulekuks
24:38 muutused õpilaste käitumises
27:20 distantsõppe õppetunnid, hariduselu tulevikus
30:50 Triinu unistuse kool
36:42 koduõppel olevate laste arvu kasv
38:25 raamatusoovitused

Triinu Pääsik
Facebook https://www.facebook.com/triinupaasik

Facebookis käivitatud kogukonnad:
“Koduõpe tehnoloogia abil” https://bit.ly/2zNPd7G
“Kodune distantsõpe” https://bit.ly/2ZgVZNT
“Õpi õpetajaks” https://bit.ly/3g5yH3p

raamatusoovitused:
1. Peter Gray “Vabadus õppida”
2. Carol S. Dweck “Mõtteviis. Uutmoodi psühholoogia edu saavutamiseks”
3. Simon Sinek “Leia oma MIKS”
4. John Whitmore “Tulemuslikkuse treenimine”

“Õpime koos”
YouTube http://bit.ly/2Sn8GU7
Apple Podcasts https://apple.co/2lHsXoY
Google Podcasts https://bit.ly/2WJS4ri
Instagram www.instagram.com/opimekoos
Facebook www.facebook.com/opimekoos
Twitter https://twitter.com/opimekoos

Kui soovid taskuhäälingut “Õpime koos” toetada, siis täname sind annetuse eest MTÜ Tartu Loomemaja arveldusarve kontole EE437700771002831014

Saates “Õpime koos” esitatud seisukohad ei pruugi ühtida Tartu Veeriku Kooli ega Tartu Forseliuse Kooli seisukohtadega.

Kõnearendus, Inga Brin

#72 Kõnearendus, Inga Brin by Õpime koos

Kuula:

Kirjeldus:
Meie külaliseks on Tartu Hiie Kooli kogenud ja tunnustatud logopeed Inga Brin, kellega rääkisime peamiselt kõne arendusest. Inga usub, et paljud kõneprobleemid oleks olemata, kui me lastega rohkem suhtleksime ning paljud mured leiaksid lahenduse, kui oskame õigel ajal märgata ja abi otsida. Alustasime oma vestlust päris pisikestest beebidest, rääkisime väikelastest, lasteaia- ja koolilastest ning jõudsime välja täiskasvanuteni. Saime teada, et spetsialisti poole peaks kindlasti pöörduma siis, kui 2-aastane ei mõista kõnet või kui 5-aastasel lapsel puudub mõni eesti keele häälik. Inga paneb kuulajatele südamele, et logopeedid pakuvad lapsevanematele abikätt ning on valmis koostööks. Samuti ei tohiks lapsevanemad karta sõnu “erirühm” või “eriklass”, sest seal saab abivajav laps talle väga vajalikku abi.

Saade on salvestatud 24.06.2019

00:27 beebidega suhtlemine ja kõnearendus
6:01 millal pöörduda spetsialisti poole
8:15 väikelaste kõne arengu verstapostid
11:18 soovitused laste kõne arenguks
14:40 kust saada abi logopeediliste murede korral
18:07 lasteaedade tasandusrühmad pakuvad kõneravi
27:20 edulugu
28:24 ootused kooli minevale lapsele
32:00 laps peab töötama oma lähimas arenguvallas
35:02 lahendus sisuliseks integratsiooniks: erirühmad lasteaias ja eriklassid tavakoolis
38:10 kaasav haridus
43:24 Tartu Hiie Kool
48:58 koostöö lapsevanematega
49:56 keerulised häälikud R, S, K
53:36 lugemisoskuse arendamine, ideaalne lugema õppimise raamat,
58:05 täiskasvanute kõneprobleemid, Tartumaa Afaasiaühing
59:44 Inga töörõõmud ja mured

“Õpime koos”
Instagram www.instagram.com/opimekoos
Facebook www.facebook.com/opimekoos
YouTube https://bit.ly/35B47d7
Apple Podcasts https://apple.co/2lHsXoY

Kui soovid taskuhäälingut “Õpime koos” toetada, siis täname sind annetuse eest MTÜ Tartu Loomemaja arveldusarve kontole EE437700771002831014

Saates “Õpime koos” esitatud seisukohad ei pruugi ühtida Tartu Veeriku Kooli ega Tartu Forseliuse Kooli seisukohtadega.

License: all-rights-reserved

Haridusportaal Miksike, Mihkel Pilv

#71 Haridusportaal Miksike, Mihkel Pilv

Kuula:

Kirjeldus:
Klassiõpetajad Karin Tõevere ja Signe Varendi õpivad koos taskuhäälingu loomist.

Saade on salvestatud 25.06.2019

Meie tänane saatekülaline on haridustegelane Mihkel Pilv ning teemaks haridusportaal Miksike. Uurime Mihkli käest enam kui kahekümne aasta tagust Miksikese sünnilugu ja tänapäeva võimalusi ning rändame koos tuleviku haridusmaastikul.

00:24 Miksikese sünnilugu
03:35 kust tuli idee luua internetti haridusportaal
07:52 muutustega toimetulek
19:14 online koduõpe
32:27 koduriiki tagasipöörduvad õpilased
34:51 Miksikese võimalused
37:47 haridusportaalide rahaline toetus
45:17 Mihkli visioon tuleviku haridusmaastikust
49:15 online abiõpetaja idee
55:08 võõrkeelne Miksike
56:49 Karini kogemus Miksikesega
59:27 Miksikese õpetaja

Miksike
https://www.miksike.ee/

“Õpime koos”
Instagram www.instagram.com/opimekoos
Facebook www.facebook.com/opimekoos
YouTube http://bit.ly/2Sn8GU7
Podcastid.ee https://podcastid.ee/taskuhaalingud/haridus/opime-koos/

Kui soovid taskuhäälingut “Õpime koos” toetada, siis täname sind annetuse eest MTÜ Tartu Loomemaja arveldusarve kontole EE437700771002831014

Saates “Õpime koos” esitatud seisukohad ei pruugi ühtida Tartu Veeriku Kooli ega Tartu Forseliuse Kooli seisukohtadega.

Õppevideod, Kristo Siig

#70 Õppevideod, Kristo Siig by Õpime koos

Kuula:

Kirjeldus:
Klassiõpetajad Karin Tõevere ja Signe Varendi õpivad koos taskuhäälingu loomist.

Kristo Siig töötas ainult veidi aega ajalooõpetajana kui mõistis, et õpilased vajavad enamat kui õpik ja õpetaja loeng. Peagi loobus ta õpikust, tegi oma õppematerjalid ja õppevideod ise ning hakkas kasutama ümberpööratud klassiruumi põhimõtet. Loodud ajalooteemalised õppevideod 5.-8. klassini on ta koondanud YouTube’i, millel 2,72 tuhat tellijat ning vaatamisi üle 675 tuhande. Saates räägib Kristo: kuidas ja miks videod sai loodud ning kuidas ta soovitab neid õpetajatel kasutada.

Hetkel Kristo kooliõpetajana ei tööta vaid õpib doktorantuuris ja panustab haridusäppi loomisesse Master. Kõik õpetajad, kes soovivad loodavat rakendust katsetada, võivad Kristoga ühendust võtta (lingi leiate kirjelduse lõpust).
Ja kui Kristo ütles, et tänapäeval on oluline, et inimesed liiguksid erinevate valdkondade vahel, see paneb mõtted liikuma ja tekitab innovatsiooni. Siis meie ütleme, et kuula Kristot, sest see paneb mõtted liikuma ja tekitab innovatsiooni.

Saade salvestatud 25.06.2019

Kristo…
00:41 teekond ajalooõpetajaks
06:41 innovatsioon ajalooõpetuses
09:50 ajalookanali tekkelugu
14:11 kasutab ümberpööratud klassiruumi meetodit
17:25 planeerib õppeprotsessi ning kasutab kujundavat hindamist
22:33 toob välja videoõpetuse positiivsed ja negatiivsed tahud
26:08 soovitused õppevideode kasutamiseks
28:23 õppevideode loomeprotsess
31:40 meemide maaim
34:26 jagab end kolme valdkonna vahel: haridus, ajalugu ja ettevõtlus
34:56 loob haridusäppi Mastery
42:51 haridusuuendused
50:44 digitaalse maailma kasutamine õppetöös
54:14 tulevikuplaanid ja õpetajatöö plussid
55:08 raamatu- ja videosoovitus ajaloohuvilistele

Kristo Siia ajalooteemalised õppevideod
https://www.youtube.com/user/kristosiig
https://www.facebook.com/ajaloovideod/

Haridusäpp Mastery
https://sites.google.com/view/masteryops

“Õpime koos”
Instagram www.instagram.com/opimekoos
Facebook www.facebook.com/opimekoos
YouTube https://bit.ly/39MzgLo
Apple Podcasts https://apple.co/2JJ6Xmh

Kui soovid taskuhäälingut “Õpime koos” toetada, siis täname sind annetuse eest MTÜ Tartu Loomemaja arveldusarve kontole EE437700771002831014

Saates “Õpime koos” esitatud seisukohad ei pruugi ühtida Tartu Veeriku Kooli ega Tartu Forseliuse Kooli seisukohtadega.

Seksuaalharidus, Kristina Birk-Vellemaa

#69 Seksuaalharidus, Kristina Birk-Vellemaa by Õpime koos

Kuula:

Kirjeldus:
Klassiõpetajad Karin Tõevere ja Signe Varendi õpivad koos taskuhäälingu loomist.

Tänane saatekülaline on Eesti Seksuaaltervise Liidu ekspert ja koolitaja Kristina Birk-Vellemaa ning teemaks seksuaalharidus. Kristina ütleb, et seksuaalkasvatus on kogukonna teema ning kui me võtame seda väga laialt inimeseks kasvamise osana, peab see toimuma juba sünnist saadik ja selle eest vastutavad lapsevanemad. Seksuaalhariduse teemasid leiame kõikide kooliastmete õppekavades, aga kas me õpetajatena teadvustame seda endale ja oleme avatud ja valmis nendest rääkima?

Saade salvestatud 01.07.2019

00:29 Kristina töö Eesti Seksuaaltervise Liidus
02:04 Kristina hinnang seksuaalhariduse hetkeseisule Eestis
04:33 seksuaalharidus riiklikus õppekavas, mis on seksuaalharidus, selle eesmärk
09:42 Karini näide koolist, kuidas õpetajana lapsevanema järelpärimisele reageerida
11:58 Signe näide koolist, kuidas peaks toimuma koolis inimestevaheline koostöö
16:40 kas oleks parem kutsuda õpilasi koolitama ekspert väljaspoolt kooli
20:42 kuidas õpetajana rääkida pidevalt uuenevatest teemadest, näiteks inimeste seksuaalsusest ja sooidentiteedist
23:24 seksuaalvägivalla ennetus, mis on seksuaalvägivald
28:38 seksuaalharidus lasteaias
32:42 kust lapsevanama abi saada ja teaduspõhist infot leida
34:34 Kristina kui lapsevanema kogemus seksuaalhariduse andmisega koolis
40:41 kas lapsed küpsevad tänapäeval varem, kas peaks seksuaalsusest varem hakkama rääkima
45:02 kuidas lapsevanemana laste ja teismelistega nendel teemadel rääkida
52:47 Kristina nägemus ja Karini kogemus õpilastega seksuaalsuse teemaliste teatrietenduste ja töötubade külastamisest
58:28 seksuaalharidus ja YouTube

https://www.estl.ee/
https://www.amor.ee/
https://tarkvanem.ee/seksuaalkasvatus/

“Õpime koos”
Instagram www.instagram.com/opimekoos
Facebook www.facebook.com/opimekoos
YouTube http://bit.ly/2Sn8GU7
Apple Podcasts https://apple.co/2lHsXoY

Kui soovid taskuhäälingut “Õpime koos” toetada, siis täname sind annetuse eest MTÜ Tartu Loomemaja arveldusarve kontole EE437700771002831014

Saates “Õpime koos” esitatud seisukohad ei pruugi ühtida Tartu Veeriku Kooli ega Tartu Forseliuse Kooli seisukohtadega.

Vene keele õpetamisest, Natalia Zinakova

#68 Vene keele õpetamisest, Natalia Zinakova

Kuula:

Kirjeldus:
Klassiõpetajad Karin Tõevere ja Signe Varendi õpivad koos taskuhäälingu loomist.

Meie külaline Natalia Zinakovaga on sündinud, kasvanud ja koolis käinud Venemaal. Armastus tõi ta 13 aastat tagasi Tartusse. Siin õppis Natalia selgeks eesti keele ja jätkas magistriõpinguid Tartu Ülikoolis. Saates kuuleme Natalia mõtteid vene keele õpetamise rõõmudes ja muredest ning saame teada, milliseid suurepäraseid võimalusi on Natalia leidnud, et õpilased saaksid võimalikult palju praktiseerida vene keelt.

00:41 Natalia teekond Venemaalt Eestisse
05:30 Natalia esimesed pedagoogilised praktikad ja mõtted vene keele õpetamisest
11:43 noppeid Natalia meetoditest
29:41 keele õppimise pearõhk suhtlusel
33:29 Natalia kasutab enda koostatud õpikut
37:51 optimaalne õpilaste arv keeleõppes
39:05 poliitilised teemad tunnis
40:30 keelebarjäär
42:51 meenutused vene keele õppimisest
47:15 Natalia plaanid tulevikuks
48:36 hindamine
53:21 distsipliin
56:24 tehnoloogia kasutamine tunnis
59:11 koostöö ja lõimingud

“Õpime koos”
Instagram www.instagram.com/opimekoos
Facebook www.facebook.com/opimekoos
YouTube https://bit.ly/2vWLuD4
Apple Podcasts https://apple.co/2lHsXoY

Kui soovid taskuhäälingut “Õpime koos” toetada, siis täname sind annetuse eest MTÜ Tartu Loomemaja arveldusarve kontole EE437700771002831014

Saates “Õpime koos” esitatud seisukohad ei pruugi ühtida Tartu Veeriku Kooli ega Tartu Forseliuse Kooli seisukohtadega.

eTwinning, Mari Tõnisson

#67 eTwinning, Mari Tõnisson by Õpime koos

Kuula:

Kirjeldus:
Klassiõpetajad Karin Tõevere ja Signe Varendi õpivad koos taskuhäälingu loomist.

Täna räägime Mari Tõnissoniga eTwinningust. Mari on Tartu Hiie Kooli informaatikaõpetaja ja haridustehnoloog, HITSA koolitaja, programmi eTwinningu kogenud ekspert ja koolitaja ning OÜ Koolitee juhataja ja koolitaja. eTwinning on Euroopa koolide virtuaalne kogukond koolitöötajatele suhtlemiseks, koostöö tegemiseks ja projektide loomiseks. Kogukond käivitati 2005. aastal Euroopa Komisjoni e-õppe programmi raames ning alates 2014. aastast on kindel osa Erasmus+ ist, ELi hariduse, koolituse, noorte ja spordiga tegelevast programmist. Järgmine HITSA korraldatud eTwinningu koolitus algajatele toimub 20.03–21.03.2020 Pärnus.

00:30 Mis on eTwinning
03:01 eTwinningu töökeel ja saamislugu
06:33 Mari esimene projekt
10:15 Põhjused eTwinninguga tegelemiseks
12:00 Aruandlus ja tähtajad
14:00 Koolitused
18:10 Populaarsus
19:51 Mida on vaja alustamiseks
25:03 Projektide avalikustamine ja tunnustamine
28:33 Kvaliteedimärk
30:34 Näiteid projektidest
33:59 eTwinning ja IKT
38:07 Haridustehnoloogide ja informaatikaõpetajate valmisolek
38:51 eTwinning ja ettevõtlikkus
42:00 Teismeliste ja õpilaste kaasatus
45:24 Soovitused näpunäited algajale
50:01 Turvalisus
52:12 Digipädevuste arendamine
54:09 Projektidega tutvumine
55:38 Projektijuhtimine
57:40 Mida mitte teha
1:00:28 eTwinning ja kriitika
1:01:48 Näide teismeliste matemaatika projektist
1:06:58 Karini ja Signe kokkuvõte

eTwinning
Etwinning.net

HITSA eTwinningu koolitused
https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/koolitused/etwinningu-koolitused

Mari Tõnisson
http://maritonisson.weebly.com/

“Õpime koos”
Instagram www.instagram.com/opimekoos
Facebook www.facebook.com/opimekoos
YouTube http://bit.ly/2Sn8GU7
Apple Podcasts https://apple.co/2lHsXoY

Kui soovid taskuhäälingut “Õpime koos” toetada, siis täname sind annetuse eest MTÜ Tartu Loomemaja arveldusarve kontole EE437700771002831014

Saates “Õpime koos” esitatud seisukohad ei pruugi ühtida Tartu Veeriku Kooli ega Tartu Forseliuse Kooli seisukohtadega.

Viimsi Gümnaasium, Karmen Paul

#66 Viimsi Gümnaasium, Karmen Paul

Kuula:

Kirjeldus:
Klassiõpetajad Karin Tõevere ja Signe Varendi õpivad koos taskuhäälingu loomist.

Meie külaliseks on Viimsi Gümnaasiumi koolijuht Karmen Paul, kes tutvustab Harjumaa esimest riigigümnaasiumit. Gümnaasiumi eestvedaja kaasab kooli juhtimisse kogu tuumikmeeskonna, olles teistele eeskujuks organisatsiooni juhtimises.
Head kuulamist!

00:22 Gümnaasiumi loomise esimesed sammud
01:42 Karmeni teekond koolijuhiks
04:32 Viimsi Gümnaasiumi eripärad
17:36 Mentorsüsteem
22:32 Koolipäeva ülesehitus
24:59 Uue kooli traditsioonid
26:12 Populaarsed moodulid meelitavad õpilasi üle Eesti
29:28 Õpilaste toetamine ja tugivõrgustik
30:06 Kooli juhtimine
32:52 Õpetajate motiveerimine
38:45 Eneseareng, koolitused
47:39 Moodul “Õpetaja kui juht”
50:19 Mured Eesti hariduselus
54:40 Eesti hariduselu paarikümne aasta pärast

Viimsi Gümnaasium https://vgm.edu.ee/

“Õpime koos”
Instagram www.instagram.com/opimekoos
Facebook www.facebook.com/opimekoos
YouTube https://bit.ly/39mb9Di
Apple Podcasts https://apple.co/2lHsXoY

Kui soovid taskuhäälingut “Õpime koos” toetada, siis täname sind annetuse eest MTÜ Tartu Loomemaja arveldusarve kontole EE437700771002831014

Saates “Õpime koos” esitatud seisukohad ei pruugi ühtida Tartu Veeriku Kooli ega Tartu Forseliuse Kooli seisukohtadega.