Hea Karjane. 2. advendipühapäev

Hea Karjane. 2. advendipühapäev

Kuula:

Kirjeldus:
Kirjakoht: Luuka 21:36 “Valvake siis igal ajal, paludes, et te oleksite väärilised põgenema kõige selle eest, mis tuleb, ja seisma Inimese Poja ees!”

Mõtiskluse tekst on pärit Kursi koguduse köstri Peeter Lampsoni (1819-1895) palveraamatu “Hommiku- ja õhturoaohver” lehekülgedelt.

1. advendipühapäev. Kirikuaasta algus. 29.11.2020

1. advendipühapäev. Kirikuaasta algus. 29.11.2020 by Elulaev nimega Jumala arm

Kuula:

Kirjeldus:
Kirjakoht: Sakarja 9:9 “Ole väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska, Jeruusalemma tütar! Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja.”

Mõtiskluse tekst on pärit Kursi koguduse köstri Peeter Lampsoni (1819-1895) palveraamatu “Hommiku- ja õhturoaohver” lehekülgedelt.

***

Issand Jeesus Kristus, kes on nõdrade vägi ja vaeste rikkus, ehtigu ise oma suure armu ja halastuse pärast seda puuduliku “roaohvrit” oma püha sõna tõesoolaga ja Püha Vaimu õliga, ning andku, et kõikide kuuljate südamed Temale saaks ohvriks äraantud, kes meie ees on ohvriks saanud! Sest ükski ohver või and ei ole Issandale meelepärast, kui murtut süda. Mille äraandmine Issandale on selle palvuse eesmärk. Kus see ka kõik sünnib, seal muutub palvus Kõigekõrgemale magusaks lõhnaks ja meie hingele õndsuseks. Et selle ainsa, elava, tõelise Jumala ja Jeesuse Kristuse tundmine inimeste hulgas kasvaks ja et nende head kavatsused saaks ennast usu ning armastuse läbi, ihu ja hingega Issandale ohvriks anda.

Sõnum Igavikupühapäevaks. 22. november 2020

Sõnum Igavikupühapäevaks. 22. november 2020 by Elulaev nimega Jumala arm

Kuula:

Kirjeldus:
Kirjakoht: Jesaja 62:6,7 “Sinu müüride peale, Jeruusalemm, olen ma seadnud vahid; kogu päeva ja kogu öö ei tohi nad hetkekski vaikida. Issanda meenutajad, ärgu olgu teil puhkust ja ärge andke temale puhkust, enne kui ta on rajanud Jeruusalemma ja seadnud selle maa peale kiituseks!”

Mõtiskluse tekst on pärit Kursi koguduse köstri Peeter Lampsoni (1819-1895) palveraamatu “Hommiku- ja õhturoaohver” lehekülgedelt.

***

Issand Jeesus Kristus, kes on nõdrade vägi ja vaeste rikkus, ehtigu ise oma suure armu ja halastuse pärast seda puuduliku “roaohvrit” oma püha sõna tõesoolaga ja Püha Vaimu õliga, ning andku, et kõikide kuuljate südamed Temale saaks ohvriks äraantud, kes meie ees on ohvriks saanud! Sest ükski ohver või and ei ole Issandale meelepärast, kui murdut süda. Mille äraandmine Issandale on selle palvuse eesmärk. Kus see ka kõik sünnib, seal muutub palvus Kõigekõrgemale magusaks lõhnaks ja meie hingele õndsuseks. Et selle ainsa, elava, tõelise Jumala ja Jeesuse Kristuse tundmine inimeste hulgas kasvaks ja et nende head kavatsused saaks ennast usu ning armastuse läbi, ihu ja hingega Issandale ohvriks anda.

Lõikustänupüha palvus. 18. pühapäev pärast kolmainupüha. 11. oktoober 2020

Lõikustänupüha palvus. 18. pühapäev pärast kolmainupüha. 11. oktoober 2020 by Elulaev nimega Jumala arm

Kuula:

Kirjeldus:
Piiblitekstid:
Psalm 65:10-14 – Jumala heategude kiitus.
Esimene kiri korintlastele 9:6-15 – Helde annetamine ja Jumala vastutasu.
Luuka 12:15-21 – Tähendamissõna rumalast rikkast mehest ehk rikkusest, muretsemisest ja ahnusest.

Kirjakoht mõtiskluseks:
Psalm 126:5 “Kes silmaveega külvavad, lõikavad hõiskamisega.”

Mõtiskluse tekst on pärit Kursi koguduse köstri Peeter Lampsoni (1819-1895) palveraamatu “Hommiku- ja õhturoaohver” lehekülgedelt.

***

Issand Jeesus Kristus, kes on nõdrade vägi ja vaeste rikkus, ehtigu ise oma suure armu ja halastuse pärast seda puuduliku “roaohvrit” oma püha sõna tõesoolaga ja Püha Vaimu õliga, ning andku, et kõikide kuuljate südamed Temale saaks ohvriks äraantud, kes meie ees on ohvriks saanud! Sest ükski ohver või and ei ole Issandale meelepärast, kui murdut süda. Mille äraandmine Issandale on selle palvuse eesmärk. Kus see ka kõik sünnib, seal muutub palvus Kõigekõrgemale magusaks lõhnaks ja meie hingele õndsuseks. Et selle ainsa, elava, tõelise Jumala ja Jeesuse Kristuse tundmine inimeste hulgas kasvaks ja et nende head kavatsused saaks ennast usu ning armastuse läbi, ihu ja hingega Issandale ohvriks anda.

***

Muusika: Easy Day – Kevin MacLeod www.youtube.com/watch?v=R6ge5Q4gPKk