Põllupäevik 7. osa: talirapsi ja taliteraviljade sordid

Põllupäevik 7. osa: talirapsi ja taliteraviljade sordid

Kuula:

Kirjeldus:

Põllupäeviku 7. osas on teemaks on talirapsi ja taliteraviljade sordid.
Sordiaretajate talirapsi aretustegevuse tulemusena lisandub rapsikavatajate jaoks valikusse järjest uusi ja paremaid sorte. Baltic Agro talirapsi sordivalik hõlmab väga laia külviakent – külvi planeerimisel saab arvestada iga sordi arengu ja kasvu kiirusega sügisel. Tähelepanu tasub pöörata ka valmimisajale, mis aitab planeerida järgmise hooaja koristuskonveierit. Soovitame valida talirapsi sort, mis Eesti klimaatilistes

See More
tingimustes on tootmiskatsetes kontrollitud.Kõrge saagi saamine sõltub esimese tegurina tervest ja elujõulisest seemnest. Kvaliteetse seemne puhul on oluliseks näitajaks idanemisvõime. Halva idanevusega seemned annavad ka suurendatud külvisenormi korral ebaühtlase orase ning madala saagi. Madalast idanevusest tingitud suurem külvisenorm tõstab ka seemne transpordile ja puhtimisele tehtavaid kulutusi.Baltic Agro talirapsi sordivaliku leiab https://www.balticagro.ee/seemned/taliraps ja taliteraviljade sordid https://www.balticagro.ee/seemned/taliteravili.

talinisu ja talirapsi taimekaitse ja väetamine, suviteraviljade kasvu reguleerimine

talinisu ja talirapsi taimekaitse ja väetamine, suviteraviljade kasvu reguleerimine

Kuula:

Kirjeldus:

Info

Viimase kuu sademete hulk ning temperatuurid on olnud väga soosivad viljade ja rapsi väga heaks arenguks. Sajune ilm on paraku kuhjanud pritsimistöid. Kuidas planeerida edasisi töid?
Saates keskendume võimalustele, kuidas oma talinisu saaki maksimeerida kasutades lipulehe faasis fungitsiidi ning kas oleks mõistlik ette mõelda juba viljapea kaitsmiseks haiguste tõrjet. Räägime võimalustest, kuidas parandada tera kvaliteeti leheväetiste abil. Samuti on hetkel aktuaalne talinisul ja -odral

See More
kasvuregulaatori kasutamine enne viljapea loomist.
Talirapsidel on hetkel aktuaalne õitsemisaegne fungitsiidi pritsimine. Jagame soovitusi, mis tooteid ja norme kasutada ning mida leheväetistest sellesse ringi oleks mõistlik lisada.
Käime üle suviviljadel hetkel aktuaalsed tööd ning arutleme, kas korralik niiskusevaru võib tekitada olukorra, kus ka suviviljadel tuleb väga suurt tähelepanu pöörata varajasele kasvu reguleerimisele.
Lisainfo Baltic Agro veebis
https://www.balticagro.ee/taliviljade-t2-haigustorje
https://www.balticagro.ee/talirapsi-tood-suvel
https://www.balticagro.ee/suvivili-vorsumine

1 day ago

#pritsimine, #põllumajandus, #põllupäevik, #rapsikasvatus, #suviteraviljad, #taimekaitse, #talinisu, #taliraps, #teraviljakasvatus, #väetised

Teraviljade kasvu reguleerimine ja talirapsi õitsemisaegsed tööd

teraviljade kasvu reguleerimine ja talirapsi õitsemisaegsed tööd

Kuula:

Kirjeldus:
Teraviljadel on kohe-kohe käes kasvu reguleerimise aeg ja sellest käesolevas podcastis ka põhjalikult räägime. Parim aeg kasvuregulaatori kasutamiseks on 1.-2. kõrresõlme faas (BBCH 31-32), sellel perioodil suudame mõjutada just lamandumiskindlust. Seda akent võiks tööd tegema minnes sihtida, sest kõrretugevdaja mõjutab just neid sõlmevahesid , mis on pritsimise hetkel aktiivsed. Oluline roll on ka leheväetistel. Oleme juba ühe ringi leheproove Yara Megalab laborisse saatnud, millised on tulemused ja milliseid leheväetiseid kasutada? Kuula podcastist.Soojad ilmad on intensiivistanud talirapsi taimede kasvutempot ja sellega koos muutub pilt põllul igapäev. Kuigi rapsi taimed igal pool veel ei õitse, on sellegipoolest vaja mõelda, kuidas taimede eest kasvuperioodil hoolitseda ja millised etapid on olulised. Talirapsi tööde ringiga oleme jõudnud õitsemisaegsete tööde aknasse. Kuula podcastist, millised olulised tööd on ees ootamas. Lisaks saab õitsemisaegsete tööde kohta lugeda ka uuest põlluteatest: https://www.balticagro.ee/talirapsi-tood-suvel

Põllupäevik 4. osa: mais külvist väetamise ja koristuseni

Põllupäevik 4. osa: mais külvist väetamise ja koristuseni

Kuula:

Kirjeldus:
Kuidas valida maisi kasvatamiseks sobivat põldu? Millele pöörata tähelepanu sordi valikul ja külvamisel? Mida näitab FAO number? Kas väetada orgaanilise või mineraalväetisega ja miks?

Maisiteadmisi jagavad Baltic Agro arendusdirektor Margus Ameerikas, tootejuhid Jaak Reemann ja Tanel Käbin ning agronoom-nõustaja Kertrud Jaeski.

Lisaks tuleb juttu taimekaitsetöödest ja tarkadest masinatest, mis aitavad täpselt külvata ja koristada.

olukord Eestimaa põldudel ja suviviljade külv

olukord Eestimaa põldudel ja suviviljade külv

Kuula:

Kirjeldus:

Info

Mis toimub Eestimaa põldudel? Kas suvivilja külvid on juba maas? Kas teine lämmastikutiir on juba antud? Nendel ja paljudel teistel teemadel vestlevad podcastis Baltic Agro arendusdirektor Margus Ameerikas, agronoom-nõustajad Annika Jõemaa ja Kertrud Jaeski ning Raido Allsaar Mägede OÜ’st.

1 day ago

#põllumajandus, #põllutööd, #taimekasvatus

esimesed taimekaitsetööd ja leheväetised taliviljapõldudel

esimesed taimekaitsetööd ja leheväetised taliviljapõldudel

Kuula:

Kirjeldus:

Info

Milliste kevadtöödega on alustanud Pandivere Teraviljaühistu, kuidas turgutada talvitunud taliteravilju ja talirapsi ning millised on esimesed eelseisvad taimekaitsetööd. Nendel teemadel vestlevad Baltic Agro arendusdirektor Margus Ameerikas, täiendväetiste tootejuht Ene Kiudsoo ja taimekaitse tootejuht Kiti Krebes üheskoos Pandivere Teraviljaühistu taimekasvatusjuhi Jaak Flink´ga.Esimesed väetamisringid taliviljadel ja talirapsidel on juba osaliselt tehtud ning aeg on hakata planeerima

See More
esimesi pritseringe. Millele tähelepanu pöörata paagisegude planeerimisel? Loe rohkem paagisegude valmistamisest: https://www.balticagro.ee/paagisegu-valmistamineTaimede turgutamine biostimuleerivate toodetega aitab kaasa taimede ainevahetuse kiiremale taastumisele, kevadisele kasvu algusele. Vähendab järskudest temp kõikumistest põhjustatud stressi mõju taimedele, ergutab uute narmasjuurte arengut. Loe lisaks: https://www.balticagro.ee/taimede-aratamineHeadest kogemustest seoses kevadise umbrohutõrjega saate lugeda: https://blogi.balticagro.ee/taimekasvatus/umbrohutorje/

18 hours ago

#agronoomia, #balticagropõllupäevik, #kevadpõllutööd, #leheväetised, #põllumajandus, #põllumees, #põllupäevik, #rapsikasvatus, #taimekaitse, #taimekasvatus, #taliraps, #taliteravili, #viljakasvatus, #väetamine

taliviljade olukord ja kevadine väetamine

taliviljade olukord ja kevadine väetamine

Kuula:

Kirjeldus:

Info

Millises seisus on taliviljad Eestimaa põldudel? Mida silmas pidada kevadisel esimesel pealtväetamisel? Kas väetisekülvikud on juba põllul? Neil ja paljudel teistel teemadel arutlevad uues podcastis Baltic Agro arendusdirektor Margus Ameerikas, agronoom-nõustaja Annika Jõemaa, seemnete tootejuht Tanel Käbin ning Saaremaa põllumees Kaido Kirst.

19 days ago

#agronoomia, #balticagropõllupäevik, #eestimaa, #põllukultuur, #põllumajandus, #põllupäevik, #väetamine