Puude raskusastme tuvastamine lapsel

#35 Puude raskusastme tuvastamine lapsel

Kuula:

Kirjeldus:
Kuni 15-aastastel (kaasa arvatud) lastel hinnatakse puude raskusastet kõrvalabi ja toetuse järgi, mida nad võrreldes eakaaslastega igapäevaselt rohkem vajavad. Tervisekahjustus üksi veel puue ei ole. Mis on puue ja mis mitte? Mis on puude raskusastme määramisel muutunud ning mis on taotlejais siiani segadust tekitanud? Sellest ja veel teistest teemadest, mis lapse puude raskusastme tuvastamisel esile kerkivad vestlevad Sirle Blumbergiga ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste talituse juht Leila Lahtvee ja juhtivekspertarst Aune Tamm.

#29 Kellele ja milleks puude raskusaste

#29 Kellele ja milleks puude raskusaste

Kuula:

Kirjeldus:
Puue on pikaaegne ja püsiv terviseprobleem, mis seab inimesele piirangud igapäevaelus toimetulekul. Tervisekahjustus üksi veel puue ei ole. Puue võib olla ka ajas muutuv, kuna tervisekahjustus, inimese toimetulek ja keskkond võivad muutuda – paremuse või halvemuse poole. Mis on puue ning kellel ja milleks puude raskusastet tuvastatakse, sellest räägib Sirle Blumbergiga juba lähemalt ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste talituse juht Leila Lahtvee.