Rait Kuuse

Mis peaks saama lahku läinud vanemate lastest?

Mis peaks saama lahku läinud vanemate lastest? by Arvamusfestival Kuula: https://feeds.soundcloud.com/stream/658693178-arvamusfestival-mis-peaks-saama-lahku-laeinud.mp3 Kirjeldus: Mismoodi peaks olema korraldatud lahku läinud vanemate puhul lastega seotud küsimused? Kuidas peaks riik oma sekkumispoliitikat muutma? Aruteluga üritatakse leida lahendusideid, mida ja kuidas oleks tarvis süsteemis muuta, et lapsed oleks esikohal ka siis, kui vanemad on lahku läinud. Kuidas peaksid vanemad jõudma…

Read More

Kuidas on senised üle 30 rahvaalgatust mõjutanud Eesti arengut?

Kuidas on senised üle 30 rahvaalgatust mõjutanud Eesti arengut? by Arvamusfestival Kuula: https://feeds.soundcloud.com/stream/606691671-arvamusfestival-kuidas-on-senised-rahvaalgatused-mojutanud-eesti-arengut.mp3 Kirjeldus: Parlamendile tehtud pöördumiste menetlemise köögipool. Arutelus hindame kollektiivse pingutuse tulemuslikkust ja mõju. Arutame selle üle, kuidas üldse rahvaalgatuste mõjusust hinnata: kas parlamendikomisjonide arutelude sisukuse üle, aruteludele kutsutud osalejate järgi, algse probleemi ja pakutud lahenduse kokkulangevuse üle või hoopis mitmete tegurite koostoimes?…

Read More