Baltic Agro mahe 7: põllukultuuride väetamine

Baltic Agro mahe 7: põllukultuuride väetamine

Kuula:

Kirjeldus:
2020. aasta mahekatsed ja võimalused taimede väetamiseks kevadest kuni saagikoristuseni ning Baltic Agro uued lahendused. Seitsmendas mahesaates “Mahe: puhta saagi allikas” räägime Baltic Agro 2020. aasta mahekatsetest ja sel teel edu toonud toodetest.
Tutvustame mahetootjate võimalusi taimede väetamiseks kevadest kuni saagikoristuseni ning Baltic Agro uusi lahendusi.- Uurime, kuidas on lubiväetised mõjutanud mulla pH-d ja saagikust Eesti Maaülikooli Mahekeskuses. Katses on kiiretoimeline graanulväetis AtriGran ja lubjakivijahu Nordkalk Agricalc L. Tutvustame uut magneesiumiga AtriGran Mg+ ja uut lubjakivipulbrit PH+ Natural!
– Võrdleme kahte kaerasorti Jõgeval Eesti Taimekasvatuse Instituudis tehtud katsete põhjal.
– Räägime lähemalt, milliste seemnetöötluspreparaatide ja põhiväetiste kasutamisega saadi Jõgeval suur lisasaak, ning millised võimalused mahetootjal taimekasvu toetamise ja saagikuse tõstmise jaoks täna kasutada on. Külas on Maikel Jätsa, Nordkalk AS-ist, ja Baltic Agro eriväetiste tootejuht Ene Kiudsoo. Loe lisaks meie kodulehelt Mahetarkuse alt “Põldude lupjamine tõstab saagikust!”:
https://www.balticagro.ee/mahe/mahetarkus/mahekiri-1901,
https://www.balticagro.ee/poldude-lupjamine
ja https://www.balticagro.ee/mahe/mahetarkus/ph-katse.Mahetootjatel avaneb järjest uusi võimalusi taimede väetamiseks ning mulla rikastamiseks. Terve ja produktiivne muld annab suurema saagi. Vaata mullaviljakuse parandamiseks sobivate toodete ja katsete infot https://www.balticagro.ee/mahe/mullaviljakus. Seemnetöötluse tõestatud lahendused leiad meie kodulehelt:
https://www.balticagro.ee/maheseemnete-tootlemine
https://www.balticagro.ee/mahe/mahetarkus/kaera-saagikus.

Baltic Agro mahe 2: talivilja kasvatamissoovitused

Baltic Agro mahe 2: talivilja kasvatamissoovitused

Kuula:

Kirjeldus:
Teises mahepõllumajandussaates on teemadeks talivilja külviga seotud tööd ja taimekasvatustooted, mullaviljakuse tõstmine, PH, seemnetöötlus, täiendväetamine. Jagame ka mahetootja Ehe Pojad OÜ kogemusi ja spetsialisti teadmiseid. Saate külaline on Harri Ellermaa ettevõttest Ehe Pojad OÜ, kes tegeleb mahevilja kasvatamisega aastast 2009.
Talivilja kasvatuseks sobivate toodete info leiad https://www.balticagro.ee/mahe/.