Puude raskusastme tuvastamine lapsel

#35 Puude raskusastme tuvastamine lapsel

Kuula:

Kirjeldus:
Kuni 15-aastastel (kaasa arvatud) lastel hinnatakse puude raskusastet kõrvalabi ja toetuse järgi, mida nad võrreldes eakaaslastega igapäevaselt rohkem vajavad. Tervisekahjustus üksi veel puue ei ole. Mis on puue ja mis mitte? Mis on puude raskusastme määramisel muutunud ning mis on taotlejais siiani segadust tekitanud? Sellest ja veel teistest teemadest, mis lapse puude raskusastme tuvastamisel esile kerkivad vestlevad Sirle Blumbergiga ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste talituse juht Leila Lahtvee ja juhtivekspertarst Aune Tamm.

Perelepitajate riiklik koolitusprogramm – kellele ja milleks?

#34 Perelepitajate riiklik koolitusprogramm – kellele ja milleks?

Kuula:

Kirjeldus:
Juba juunikuus (2021. aastal) saavad alguse esimesed riikliku perelepitajate baaskoolitusprogrammi koolitused. Miks tulla koolitusele, kellele need on mõeldud ja milline saab olema tulevik pärast koolituse läbimist, sellest räägib Sirle Blumbergiga lastekaitse osakonna perelepituse projektijuht Rea Uudeküll.

Inimkaubandusekspert Sirle Blumberg “Inimkaubandusest”

Ööülikool. Inimkaubandusekspert Sirle Blumberg “Inimkaubandusest”

Kuula:

Kirjeldus:
Mis on inimkaubandus ja miks sellest rääkida? Kas selleks, et võtta inimeselt vabadus, peab olema uks lukku keeratud?

Lastega ja lastele

#32 Lastega ja lastele

Kuula:

Kirjeldus:
„Lastega ja lastele“ on tunnustusauhind, millega tänatakse ja tõstetakse esile lapsi, laste heaks panustanud inimesi ja organisatsioon, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku. Kandidaate tunnustusauhinnale saab esitada igaüks kuni 8. aprillini 2021 ning laureaadid kuulutatakse välja lastekaitsepäeval, 1. juunil.
Tunnustusauhinnast ja selle olulisusest räägivad Õiguskantsleri Kantselei laste ja noorte õiguste osakonna juhataja Andres Aru, sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna arendus- ja ennetustalituse juht Viola Läänerand-Moisto, „Igale koolilapsele arvuti“ algatuse eestvedaja Kätlin Rohilaid-Aljaste ja “Lapse suur tegu 2016” laureaat Merili Ginter. Vestlust juhib Sirle Blumberg.

#29 Kellele ja milleks puude raskusaste

#29 Kellele ja milleks puude raskusaste

Kuula:

Kirjeldus:
Puue on pikaaegne ja püsiv terviseprobleem, mis seab inimesele piirangud igapäevaelus toimetulekul. Tervisekahjustus üksi veel puue ei ole. Puue võib olla ka ajas muutuv, kuna tervisekahjustus, inimese toimetulek ja keskkond võivad muutuda – paremuse või halvemuse poole. Mis on puue ning kellel ja milleks puude raskusastet tuvastatakse, sellest räägib Sirle Blumbergiga juba lähemalt ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste talituse juht Leila Lahtvee.

#28 Turvaliselt internetis?! See on võimalik

#28 Turvaliselt internetis?! See on võimalik

Kuula:

Kirjeldus:
Nutivahend ei asenda lapsevanemat. Ometigi veedavad ka täiskasvanud üha enam aega nutiseadmetes, näidates sellega pigem vastupidist eeskuju enda väljaöeldud sõnadele. Lisaks rohketele võimalustele varitsevad internetis ka ohud, millega ühest küljest on vaja kursis olla ja teisalt tekitab see vajaduse tõsta järjepidevalt teadlikkust. Kui turvaline saab interneti kasutamine üldse olla, kuidas õpetada lastele internetiturvalisust ning mida saavad lapsevanemad selleks ise ära teha? Internetiturvalisuse teemadel räägivad uudisteportaali Geenius.ee kaasasutaja Henrik Roonemaa, Põhja prefektuuri kriminaalbüroo seksuaalkuritegude ja lastekaitse grupi juht Reimo Raivet, sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna ennetusteenuse juht Mari-Liis Mänd ja sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna lastemajateenuse juht Anna Frank-Viron. Vestlust juhib sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna inimkaubanduse ohvrite nõustamise teenuse juht Sirle Blumberg.

#27 Riigi kõige paindlikum tööandja

#27 Riigi kõige paindlikum tööandja

Kuula:

Kirjeldus:
Sotsiaalkindlustusameti kui tööandja paindlikkus saab alguse juba värbamisest, paindlik on nii töö tegemise asukoht kui tööaeg. Mis aga on paindlikkuse eelduseks, milliseid on meie töötajad ning keda enda ridadesse otsime? Lisaks räägime ka sellest, millised on meie ühistegevused ja miks meile tööle kandideerida. Sotsiaalkindlustusameti esindusi ja töötajate tegemisi tutvustavad lähemalt personali- ja haldusosakonna juht Karina Madis ja haldusjuht Seila Hõbe. Vestlust juhib meie ohvriabi talituse inimkaubanduse ohvrite nõustamise teenuse juht Sirle Blumberg.

Kellele perelepitust?

#26 Kellele perelepitust?

Kuula:

Kirjeldus:
Kui lahkumineku käigus kasvavad raskused üle pea ning üksmeel lapse kasvatusega seotud küsimustes tundub võimatu, tuleks otsida neutraalse inimese abi. Perelepituse eesmärk on sõlmida toimiv kokkulepe, mida mõlemad lapsevanemad austavad ja seeläbi sellest ka kinni peavad. Perelepitusest vestleb Sirle Blumbergiga sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna perelepituse projektiekspert Aila Rajasalu.

Iga noorel on oma lugu, õigus ja eksimine

#22 Iga noorel on oma lugu, õigus ja eksimine

Kuula:

Kirjeldus:
Kas õigusrikkumisele peab alati järgnema karistus või on ka teisi ja mõjusamaid võimalusi, kuidas juba tehtut analüüsida ja edaspidi vältida. Konfliktivahenduse protsessis saab noor rääkida oma loo, jagada oma mõtteid ja tundeid, mida olukord talle tekitas ja millised on ta vajadused. Enamasti on aga keerulisem kuulata teist osalist ja seda, milliseid mõtteid ja tundeid see lugu temas tekitas.
Taastavast õigusest kui alaealiste õigusrikkujate mõjutusvahendist räägivad Annika Vanatoa Põhja ringkonnaprokuratuurist, Liset Rohi Lääne ringkonnaprokuratuurist ja Rapla maakonna noorsoopolitseinik Kristel Põhjala. Vestlust juhib sotsiaalkindlustusameti inimkaubanduse ohvrite nõustamise teenuse juht Sirle Blumberg.

Elu nagu filmis. Just filmis!

#21 Elu nagu filmis. Just filmis!

Kuula:

Kirjeldus:
Just Filmi laste õiguste programm tähistab 10. sünnipäeva ning tänavune laste õiguste programm koosneb ka just 10 filmist. Tänases saates vestlevad Sirle Blumbergiga meie lastekaitseosakonna arendus- ja ennetustalituse juht Viola Läänerand-Moisto ja lastekaitse telefoniteenuste juht Mari-Liis Mänd ning Just Filmi turundus ja partnersuhete koordinaator Epp Kõuhkna ja justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõunik Anu Leps. Räägitakse nii laste õiguste programmi filmide valimisest kui filmielu ja päriselu juhtumistest. Head kuulamist!