Hoolduspere kui võimalus pakkuda kodu lapsele, kes ei saa kasvada sünniperes

#36 Hoolduspere kui võimalus pakkuda kodu lapsele, kes ei saa kasvada sünniperes by Sotsiaalkindlustusameti taskuhääling • A podcast on Anchor

Kuula:

Kirjeldus:
Сегодня своей интересной и трогательной историей о пути к приёмному родительству с нами делится Анна. «Вся жизнь моя готовила меня к тому, чтобы я стала приёмным родителем… Мы встретили ребёнка, который запал в душу!», признаётся Анна.
Если эта тема трогает Вас, если Вы хотите получить дополнительную информацию или поделится мыслями, смело обращайтесь к нам – 655 1666, asendushooldus@sotsiaalkindlustusamet.ee или к специалисту детской защиты по месту жительства. Дополнительная информация на страничке https://tarkvanem.ee/ru/prijemnaja-semja/.
Anna pere lugu… hoolduspereks saamise teekond
Täna jagab meiega oma huvitava ja liigutava loo kasuvanemaks saamise teekonnast hoolduspere ema Anna. „Kogu minu elu valmistas mind ette selleks, et saada kasuvanemaks… Me kohtusime lapsega, kes läks hinge!“, tunnistab Anna.
Kui see lugu puudutab Sind, kui soovid saada rohkem infot või jagada mõtteid, julgelt pöördu meie poole – 655 1666, asendushooldus@sotsiaalkindlustusamet.ee, või suhtle elukohajärgse lastekaitsetöötajaga. Lisainfo veebilehel https://tarkvanem.ee/kasupere/.

Elise ja Normani hoolduspereks saamise lugu

#30 Elise ja Normani hoolduspereks saamise lugu

Kuula:

Kirjeldus:
Elise ja Norman jagavad enda lugu, kuidas sündis nende pere otsus saada hoolduspere vanemateks.
Kas oled valmis avama enda südame ja koduukse lapsele, kes ei saa kasvada sünniperes? Kui tunned huvi, siis küsi julgelt lisa sotsiaalkindlustusameti asendushoolduse infotelefonilt 655 1666 ning e-posti aadressil asendushooldus@sotsiaalkindlustusamet.ee või suhtle elukohajärgse lastekaitsetöötajaga. Loe lisa ka aadressilt tarkvanem.ee/kasupere, kust on leitavad ka teiste perede lood.

#28 Turvaliselt internetis?! See on võimalik

#28 Turvaliselt internetis?! See on võimalik

Kuula:

Kirjeldus:
Nutivahend ei asenda lapsevanemat. Ometigi veedavad ka täiskasvanud üha enam aega nutiseadmetes, näidates sellega pigem vastupidist eeskuju enda väljaöeldud sõnadele. Lisaks rohketele võimalustele varitsevad internetis ka ohud, millega ühest küljest on vaja kursis olla ja teisalt tekitab see vajaduse tõsta järjepidevalt teadlikkust. Kui turvaline saab interneti kasutamine üldse olla, kuidas õpetada lastele internetiturvalisust ning mida saavad lapsevanemad selleks ise ära teha? Internetiturvalisuse teemadel räägivad uudisteportaali Geenius.ee kaasasutaja Henrik Roonemaa, Põhja prefektuuri kriminaalbüroo seksuaalkuritegude ja lastekaitse grupi juht Reimo Raivet, sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna ennetusteenuse juht Mari-Liis Mänd ja sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna lastemajateenuse juht Anna Frank-Viron. Vestlust juhib sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna inimkaubanduse ohvrite nõustamise teenuse juht Sirle Blumberg.

#27 Riigi kõige paindlikum tööandja

#27 Riigi kõige paindlikum tööandja

Kuula:

Kirjeldus:
Sotsiaalkindlustusameti kui tööandja paindlikkus saab alguse juba värbamisest, paindlik on nii töö tegemise asukoht kui tööaeg. Mis aga on paindlikkuse eelduseks, milliseid on meie töötajad ning keda enda ridadesse otsime? Lisaks räägime ka sellest, millised on meie ühistegevused ja miks meile tööle kandideerida. Sotsiaalkindlustusameti esindusi ja töötajate tegemisi tutvustavad lähemalt personali- ja haldusosakonna juht Karina Madis ja haldusjuht Seila Hõbe. Vestlust juhib meie ohvriabi talituse inimkaubanduse ohvrite nõustamise teenuse juht Sirle Blumberg.

Kellele perelepitust?

#26 Kellele perelepitust?

Kuula:

Kirjeldus:
Kui lahkumineku käigus kasvavad raskused üle pea ning üksmeel lapse kasvatusega seotud küsimustes tundub võimatu, tuleks otsida neutraalse inimese abi. Perelepituse eesmärk on sõlmida toimiv kokkulepe, mida mõlemad lapsevanemad austavad ja seeläbi sellest ka kinni peavad. Perelepitusest vestleb Sirle Blumbergiga sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna perelepituse projektiekspert Aila Rajasalu.

Kui sild on katki… tuleb KLAT appi

#10 Kui sild on katki… tuleb KLAT appi

Kuula:

Kirjeldus:
Sotsiaalkindlustusametil on vastutus, et ühiskonna kõige haavatavamad ja keerukamad lapsed saaksid vajalikku tuge ja õigeaegset abi. Osadele lastele saab anda seda abi vaid nende vabadust piirates. Selle jaoks ongi mõeldud kinnised lasteasutused.
Kinnise lasteasutuse teenus on mõeldud viimase abinõuna ja last on võimalik sinna suunata ainult kohtu kaudu. Teemal vestlevad Sirle Blumberg ja Taimi Nilson ohvriabi ja ennetusteenuste osakonnast.

Stop! Võta aeg maha. Kas kuuled?

#8 Stop! Võta aeg maha. Kas kuuled?

Kuula:

Kirjeldus:
…ehk räägime lähemalt valgusfoori tugipaketist. Tegemist on esmalt sotsiaal- ja hoolekandevaldkonna juhtidele ja töötajatele loodud psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise paketiga. Sirle Blumbergi vestluskaaslasteks on sotsiaalkindlustusameti ohvriabist Simone Epro ja Helen Alton ning Raili Juurikas Eesti Motiveeriva Intervjueerimise Treeningu Assotsiatsioonist (EMITA).
https://www.palunabi.ee/kriisiabi

Inimkaubandusel pole õigustust

#7 Inimkaubandusel pole õigustust

Kuula:

Kirjeldus:
Kui sind on petetud, sinuga on manipuleeritud, sind hoitakse võlaorjuses. Sunnitakse tegema tööd, millega sa ei ole nõus, meelitatakse tegelema prostitutsiooniga. Sinuga sõlmitud kokkuleppeid rikutakse, sinult on ära võetud dokumendid… Sa oled segaduses ja ei tea mida teha…

Abi saamiseks on inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise nõuandeliin +372 660 7320.

Teistmoodi eriline elu

#6 Teistmoodi eriline elu

Kuula:

Kirjeldus:
Lapse erivajadusest või puudest teadasaamisel alustab perekond teekonda, mille sarnast nad eales varem pole kogenud. Sirle Blumbergi vestluskaaslasteks on sotsiaalkindlustusameti puuetega laste tugiteenuste juht Ebeli Berkman ja nõunik Marta Rohtla.

Kui hingel on valus

#5 Kui hingel on valus

Kuula:

Kirjeldus:
Mis on psühhosotsiaalne kriisiabi, hingehoid ja lein? Nendel suurtel teemadel on Sirle Blumbergi vestluskaaslasteks sotsiaalkindlustusameti ohvriabist psühhosotsiaalse kriisiabi teenuse juht Helen Alton ja Katri Aaslav-Tepandi, kes on nii sotsiaalministeeriumis vanemkaplan kui Põhja-Eesti Regionaalhaiglas hingehoidja.