Kuidas digivahendite abil tagasisidet anda?

Kuidas digivahendite abil tagasisidet anda? by Diginobe • A podcast on Anchor

Kuula:

Kirjeldus:
Tagasiside on õppeprotsessis õppija jaoks äärmiselt oluline. Koolitaja jaoks on tagasisidestamine aga üsna mahukas ja keerukas töö. Sel korral arutleme, milline tagasiside on õppijat toetav ning milliseid võimalusi digivahendid loovad tagasiside andmise juures.