Triinu Laan

Sinivant – Helüait

Sinivant – Helüait Kuula: https://media.blubrry.com/helyait/xn--helait-5ya.ee/wp-content/uploads/2021/04/koondfail_sinivant_pervik.mp3 Kirjeldus: Aino Perviku raamat „Sinivant“ (Tammerraamat 2020) väikeisile latsilõ, kohe om pildi’ joonistanu’ Catherine Zarip. Väiku Sinivant om eläjälats, kiä käü latsiaian, mäng sõpruga, om haigõ, käü poodin,  sünnüpääväl ja märdisandin ni rõõmustas ja kurvastas nigu kõik latsõ.  Õkva lugõmisõ päält pand jutu’ võro kiilde Triinu Laan (2021)

Read More

Jatulintarha. Hussaid. Kiviring.

Jatulintarha. Hussaid. Kiviring. Kuula: https://media.blubrry.com/helyait/xn--helait-5ya.ee/wp-content/uploads/2020/12/Sissejuhatusega-Hasso-Krull-Hussaid_KOOS.mp3 Kirjeldus: “Jatulintarha. Hussaid. Kiviring” (Jumalikud Ilmutused 2007) om soomõ-võro-eesti kolmkeeline valikkogo Hasso Krulli luulõtuisiga raamatist “Talv” (Tuum, 2006) ja “Kornukoopia” (Vagabund 2001). Helüaidan avaldadas luulõkogo võrokeelitse luulõtusõ (tõlgõ Triinu Laan) ja peräsõna. Lugõ Taago Tubin (2020). Mõnt luulõtust saa kullõlda ka Hasso Krulli ja Triinu Laanõ esitüsen. Peräsõnna lugõ kirotaja…

Read More

Põhjatuul ja lõunatuul – Helüait

Põhjatuul ja lõunatuul – Helüait Kuula: https://media.blubrry.com/helyait/xn--helait-5ya.ee/wp-content/uploads/2020/12/pohjatuul_ja_lounotuul_koondfail1-2.mp3 Kirjeldus: Jaan Kaplinski raamadu “Põhjatuul ja lõunatuul” (Tänapäev 2006) jutu omma sündünü karvatsist ja päähäkääntävist mõttist, midä tulõ õks ette, ku kiränik om ka esä ja vanaesä ja õdagidõ latsilõ-latsõlatsilõ unõjuttõ lugõma piät. Kolm noist jutõst omma joba raamatun eesti ja võro keelen. Tõsõ pand õkva lugõmisõ päält…

Read More

Vana katskinõ kass – Helüait

Vana katskinõ kass – Helüait Kuula: https://media.blubrry.com/helyait/xn--helait-5ya.ee/wp-content/uploads/2020/06/katskine_kass_VALMIS.mp3 Kirjeldus: “Vana katskinõ kass” om süämlik ja helge lugu tuust, miä saa kassõst ja inemiisist sõs, ku nä vanas saava ja katski läävä. Raamatu autor om Triinu Laan ja kunstnik Anne Pikkov, vällä andsõ kirästüs Päike ja Pilv (2016). Raamatun saa kõrvuisi kaia nii eesti- ku võrokeelist teksti….

Read More

Krutskiline tita. Päähäkääntäv tita

Krutskiline tita. Päähäkääntäv tita – Helüait Kuula: https://media.blubrry.com/helyait/xn--helait-5ya.ee/wp-content/uploads/2020/02/krutskiline-tita.mp3 Kirjeldus: „Krutskiline tita. Päähäkääntäv tita“ kõnõlõs elost nii, nigu tuu titadõlõ paistus. Lugõ autor Triinu Laan (2019). Raamatu kunstnik om Mariann Joa, välläandja kirästüs Hea Lugu 2019.

Read More