võro keel

Vana katskinõ kass – Helüait

Vana katskinõ kass – Helüait Kuula: https://media.blubrry.com/helyait/xn--helait-5ya.ee/wp-content/uploads/2020/06/katskine_kass_VALMIS.mp3 Kirjeldus: “Vana katskinõ kass” om süämlik ja helge lugu tuust, miä saa kassõst ja inemiisist sõs, ku nä vanas saava ja katski läävä. Raamatu autor om Triinu Laan ja kunstnik Anne Pikkov, vällä andsõ kirästüs Päike ja Pilv (2016). Raamatun saa kõrvuisi kaia nii eesti- ku võrokeelist teksti….

Read More

A tull´ tuud ka ette…

A tull´ tuud ka ette… Kuula: https://media.blubrry.com/helyait/xn--helait-5ya.ee/wp-content/uploads/2020/05/Tsibiputin_pikk_fail.mp3 Kirjeldus: “A tull’ tuud ka ette… Lukõ ja laulõ Vanal-Võromaalt” om CD-plaadi matõrjal Tsibipudina’-nimelidselt pundilt. Esitedäs inne 1900. aastat sündünü võrokõisi mälestüisi näide elost-olost ja rahvalaulõ Võromaa esi nukõst. Kõik jutu omma võet raamatust “Kuiss vanal Võromaal eleti” (välläandja Emakeele Selts 2005). Kaasõpildi om tennü Kristi (Potsa) Pumbo…

Read More

Jussikõsõ säidse sõpra

Jussikõsõ säidse sõpra – Helüait Kuula: https://media.blubrry.com/helyait/xn--helait-5ya.ee/wp-content/uploads/2020/04/Jussikoso_saidse_sopra_VALMIS.mp3 Kirjeldus: “Jussikõsõ säidse sõpra” om Silvi Väljali jutu ja piltega raamat, miä om Eesti latsilõ tutva jo 1966. aastagast, ku raamat edimäst kõrda ilmu. Jussikõsõlõ miildüs väega pühäpäiv ja tedä otsõn saa poiskõnõ kokko kõigi tõisi nädälipäiviga. Raamat om võro kiilde pant Avita kirästüse 1999. aastaga välläandõ perrä….

Read More

Kibõna ütest rändämisest

Kibõna ütest rändämisest – Helüait Kuula: https://media.blubrry.com/helyait/xn--helait-5ya.ee/wp-content/uploads/2020/04/Kibona_utest_randamisest_terve_plaat.mp3 Kirjeldus: “Kibõna ütest rändämisest” um Häniläse neläs õdaguvõrukiilne raamat (2018), minka juttõ ja luulõtuisi esitäs autor. Kaasõpilt: Häniläne. Raamatut saa lukõ Eesti Rahvusraamatukogo digitaalarhiivin Digar.

Read More

Letipäälne elu

Letipäälne elu – Helüait Kuula: https://media.blubrry.com/helyait/xn--helait-5ya.ee/wp-content/uploads/2020/04/Letipaalne_elu_KOOS.mp3 Kirjeldus: “Letipäälne elu. Nivõrd ku meelen om” om topõlt-CD Pulga Jaani juttõga (2013). Ekä Pulga Jaani juttu om tan kats kõrda. Edimält lugõ Pulk Esi ja noilõ, kiä Pulga hellü ei kannata, lugõva timä valit inemise: Pulga Joel, Riitsaarõ Evar, Paeglise Janek, Contra, Rahmani Jan, Valpri Valdo, Kauksi Ülle…

Read More

Viiulimäng vanan vaksalin

Viiulimäng vanan vaksalin – Helüait Kuula: https://media.blubrry.com/helyait/xn--helait-5ya.ee/wp-content/uploads/2020/04/Viiulimang_vanan_vaksalin_terve_plaat.mp3 Kirjeldus: “Viiulimäng vanan vaksalin” um Häniläse kolmas õdaguvõrukiilne luulõkogu (2016), minka pallu esitäs autor. Kaasõpilt: Häniläne. Raamatut saa lukõ Eesti Rahvusraamatukogo digitaalarhiivin Digar.

Read More

Tsipa verine analüüs

Tsipa verine analüüs Kuula: https://media.blubrry.com/helyait/xn--helait-5ya.ee/wp-content/uploads/2020/04/tsipa_verine_analyys_pulk_VALMIS.mp3 Kirjeldus: Taan lühkün luun märgotas Pulga Jaan  üte uma poiskõsõpõlvõ juhtumisõ üle ja löüd, et Kristusõl oll  umal aol rassõ, a ega timälgi latsõn kerge es olõ… Lugõ autor Pulga Jaan (2020). Jan Rahmani tett pildi pääl om Pulga Jaan. The post Tsipa verine analüüs appeared first on Helüait.

Read More

Kolm kahru

Kolm kahru – Helüait Kuula: https://media.blubrry.com/helyait/xn--helait-5ya.ee/wp-content/uploads/2020/04/kolm_kahru_VALMIS.mp3 Kirjeldus: Vinne muinasjutt “Kolm kahru” Lev Tolstoi puult kirjapantuna. Võro kiilde pand ümbre Jüvä Sullõv kirästüse Eesti Raamat raamatu “Kolm karu” (1980) perrä. Lugõ Kairi Buht. Kaasõpildi Helüaida jaos tekk Kadri Kalve.

Read More

Uno Matsi jutu

Uno Matsi jutu – Helüait Kuula: https://media.blubrry.com/helyait/xn--helait-5ya.ee/wp-content/uploads/2020/04/Uno_matsi_jutu_kuun.mp3 Kirjeldus: “Edimine uno Matsi jutt” ja “Tõne uno Matsi jutt” omma Madis Kõivu viguridsõ latsijutu. Peri omma naa võrokeelitsest aabitsast “ABC kiräoppus ja lugõmik algkooli latsilõ” (Võro Instituut 1999). Lugõ Valdis Laan. Pilt Madis Kõivust om peri Võro Instituudi arhiivist. Laadi alla

Read More

Lugu rohiliidsi silmiga kuulmeistrist – Helüait

Lugu rohiliidsi silmiga kuulmeistrist – Helüait Kuula: https://media.blubrry.com/helyait/xn--helait-5ya.ee/wp-content/uploads/2020/04/Lugu_rohiliidsi_silmiga_kuulmeistrist_terve_plaat.mp3 Kirjeldus: “Lugu rohiliidsi silmiga kuulmeistrist. Laulõ aastist 2010-2014” um Häniläse tõnõ õdaguvõrukiilne laulõkogu (2014), kon umma jutustava, ballaadi muudu luulõtusõ. Valikut luulõkogo pallust esitäs autor. Kaasõpilt: Häniläne. Raamatut saa lukõ Eesti Rahvusraamatukogo digitaalarhiivin Digar. Laadi alla

Read More