PARE podcast: Avameelselt inimeste juhtimisest! #13

PARE podcast: Avameelselt inimeste juhtimisest! #13 by PARE | Pare Eesti

Kuula:

Kirjeldus:
Hea podcasti kuulaja! Oled andnud meile tagasisidet, et soovid kuulata lähemalt uutest töövormidest ja tulevikutööst.

Seekordses podcastis räägivad 3 noort oma uurimistöödest, mis said kõik tunnustaud Tudengitegu 2019 konkursil, korraldajaks Eesti Karjäärinõustajate Ühing.
Väljavõte hindamiskomisjoni otsusest:

Peaauhind: Elsbet Alasoo magistritöö – Platvormitöötaja õiguslik staatus
Väga aktuaalne teema ning põhjaliku käsitlusega töö, muljet avaldas autori pühendumus teemale, kes parema ülevaate saamiseks proovis ise läbi erinevad platvormid. Töö avab põhjalikult platvormitöötajate temaatikat, sh annab hea ülevaate uuringutest, sissevaate platvormitöö praktikatele, kasvava populaarsuse põhjustele. Mitmekülgne analüüs kaasnevatest riskidest, sh õigusliku staatuse ebamäärasus ja puudulik sotsiaalne kaitse.

Tunnustada: Els Maria Metsmaa bakalaureusetöö – Töö paindlikkuse ja töökoha ebakindluse tajumise seosed organisatsiooni x näitel
Väga oluline teema ja põnev uuring. Toob sisse erinevaid dimensioone töö paindlikkuse mõtestamisel (nt. aeg, ruum, iseseisvus), tänapäevast karjääri kirjeldavaid mõisteid, nt. flexicurity, bulimic career patterns.

Tunnustada: Laura Laustam bakalaureusetöö – Eesti blogijate eneseturundus ning blogimine ettevõtlusena.

Päevakajaline ja huvitav töö, blogisid ja persoonibrände on vähe uuritud ettevõtlikkuse ja eneseturunduse vaatevinklist.

Head kuulamist!

Saatejuhid: Taavi Libe, Ilona Lott
Saate produtsent: Ilona Lott
Tehniline tugi: Tanel Triisa
Ootame Sinu tagasisidet saate kohta info@pare.ee