Meediavaht 50

Meediavaht 50

Kuula:

Kirjeldus:
Meediavahi Pealinna podcastis harutasid Eesti tuleviku-uuringute isa Erik Terk ning Mihhail Vladislavlev ja Allan Alaküla arenguseire keskuse tiiva all avaldatud globaalstsenaariumeid. Terk loodab, et järgnevatel kümnenditel suunab maailma arengut geoökonoomika, kuigi praeguse majanduse ja poliitika vastiku kokteili puhul on pilt hägusem. Terk prognoosib edaspidiseks majandusliku ja poliitilise dominandi vaheldumise perioode. Geopoliitika ja geoökonoomika erinevuseks on Terki järgi see, et poliitika on nullsummamäng, majanduses on aga võimalik ka kõigi kasu.