3aastaselt venna kaotanud naine: leinast sai alguse depressioon, mis viis enesevigastamiseni