Beebiviiplemine aitab last mõista juba enne tema esimesi sõnu