Lastekaitse spetsialist: kõige rohkem on tööd lahku läinud vanemate lastega