Ohvriabi mõtlemapanev statistika: millega pöördutakse kriisiabi telefonile kõige enam?