Põllupäevik 17 I 2022. Taliviljade eesootavad tööd