5 / Varaklassid ja nende käitumine majandustsüklis