Andreas Kalkun- Öeldi sõda tulevat. Hasso Krulli pajatused