Obo vsem i obo vseh

Obo vsem i obo vseh

Kuula:

Kirjeldus:
Kõigest ning kõigist, aga peamiselt ikka Ukrainast ja valitsevast julgeolekukorrast! Nii kirjeldaksime me selle semestri venekeelset osa. Alustame Ukrainast, ent riburadapidi jõuame ka Saakašvili ja Türgi noorte juurde. Räägime lihtsalt ja julgelt, kui keelt mõistad, kuula kindlasti! Platsis on juba tuttav seltskond. Nagu eelmine kord, usutles Patricia ning mõtteid avasid eksperdid Jana ja Polina. Audiovisuaalse töö tegi Jana ning pulti valvas ustavalt Oliver.
Обо всем и обо всех, но в основном об Украине и нынешнем состоянии безопасности! Вот как бы мы описали русскую часть этого семестра. Мы начнем с Украины, но по пути также дойдем до Саакашвили и молодежи Турции. Мы говорим просто и смело, если понимаешь язык, обязательно послушай! В студии уже знакомая кампания. Как и в прошлый раз, Патрисия задаёт вопросы, а эксперты Яна и Полина делятся мнениями. Аудиовизуальную работу выполнила Яна, а пульт надежно охранялся Оливером.