Eestis elab inimesi, kes eelistavad linnulaulule harvesteri mürinat