Haridus eetris

Taskuhääling õppijale, õpetajale ja lapsevanemale. Tallinna Ülikool kutsus ellu podcasti ehk taskuhäälingu "Haridus eetris", et kõneleda kõikvõimalikel õppimist ja õpetamist puudutavatel teemadel. Alustatakse kõige väikesematest lastest, nende psühholoogiast, ema ja isa rollist väikelapse kujunemisel, edasi räägitakse keelest ja kõnest, digioskustest ja -ohtudest, aga ka lapse inforuumi kujunemisest ja kujundajatest. Ülikooli teadlased, õppejõud ja vilistlased jagavad nõuandeid, kuidas sooritada eesti keele ja matemaatika riigieksameid, milliste meetodite abil õppida kõige paremini võõrkeeli ning miks meil ikka veel on vaja õppida ja õpetada käsitööd ning tehnoloogiaid.