Keelehääling

Keel ühendab meid kõiki: loeme eesti keeles raamatuid ja uudiseid, kiidame ja kirume, teeme nalja, jagame muret ja rõõmu. Et keel saaks aga aidata meil kõiki neid eesmärke täita, on tal palju tahke. Iga seda tahku uurib igapäevatöös vähemalt üks keeleteadlane, kes oskab aidata meil kõigil meie olulisimat väljendusvahendit – eesti keelt – paremini mõista.

Keelehääling pakub kõigile eesti keele kõnelejatele võimaluse keeleteemadel kaasa mõelda. Lahkame teemasid, mis on vähemal või rohkemal määral seotud meie igapäevaeluga.

Hosted BySandra Saar

Podcasti “Keelehääling” viimati lisatud saated