Nutikas elu

Taskusaade "Nutikas elu" käsitleb erinevaid digivahendite ja sotsiaalmeedia kasutamisega seotud teemasid. Taskusaated on osa meediakirjaoskuse projektist "Nutikas elu". Projekt lähtub mõttest, et me ei loobu nutiseadmest, vaid kasutame nutiseadmeid ja sotsaalmeediat nutikalt.