Sõna-sõnalt

Saate teemad ja külalised: Helle Metslang keele aastast ja keeleteo valimisest. EES esimees Kaja Sarapuu. Killu Mei kirja kirjutamisest. Vello Lään anekdootidest. Kristel Ress eesti-keelsetest firmanimedest. Killu Mei keel ja raha. Kaja Sarapuu kellaaja märkimisest. Rohke Debelak. Ivika Hein kõnekäändudest ja väljenditest. Taavi Pae Õ-liiklusmärkidest Saaremaal.