Võru Baptisti Kogudus

Võru Baptisti Koguduse podcast, audiosalvestused koosolekult, mis toimuvad Võrus, Uue-Antslas ja Tsoorus. Iganädalased jutlused pühapäeviti ja kolmapäeviti, mida enamasti jagab koguduse pastor Toivo Teekel. Samuti jõuavad siia aegajalt ka koguduse ülistumuusika salvestused.

Hosted ByPastor Toivo Teekel

Podcasti “Võru Baptisti Kogudus” viimati lisatud saated