ebaseaduslik ränne Leedus – milline on Eesti roll ja valmisolek? by Siseturvalisuse taskuhääling

ebaseaduslik ränne Leedus – milline on Eesti roll ja valmisolek? by Siseturvalisuse taskuhääling

Kuula:

[sc name=”ads”]

Kirjeldus:
Miks on vaja kiiret ohuteavitust? Juba tsivilisatsiooni algusest alates on olnud oluline edastada läheneva või juba tekkinud ohu kohta teavet teistele inimestele. Tehnoloogia ja teaduse arenedes on mitmekesistunud ohud meie ümber, võimalused ohte ennustada, aga ka teavitamise võimalused. Just üldsuse teavitamise süsteemidest ja võimalustest tänases Siseturvalisuse taskuhäälingu episoodis räägimegi. Juttu tuleb ka helisireenide testimisest ja sellest, kui kiiresti ohuteave inimesteni üldse jõudma peaks.
Avalikkuse ohust teavitamiseks on hetkel töös palju lahendusi: asukohapõhised lühisõnumid, mobiilside tugimastide kärjeinfo teated, sireenid, valjuhääldid, mobiilirakendused, sotsiaalmeediavõrgustikul põhinevad teavitused või SIM-kaardi põhised lahendused, aga isegi satelliitlahendused. Kes otsustab, milliseid kanaleid konkreetse ohu korral kasutada?
Vestlusringis osalevad:
Siseministeeriumi asekantsler Viola Murd
Päästeameti sireenivõrgustiku projektijuht Tambet Vodi
Siseministeeriumi pääste- ja ohutuspoliitika nõunik Kadi Luht-Kallas
Saatejuht on Siseministeeriumi kommunikatsiooninõunik Teele Seire
*Kui vajad ohutusinfot ja käitumisjuhiseid, helista riigiinfo telefonil 1247.
*Kui vajad kiiret abi, sinu või kellegi teise elu, tervis, vara on ohus, helista hädaabi telefonil 112.