#35 Kuidas ajateenijad muudavad teenistust?

#35 Kuidas ajateenijad muudavad teenistust?

Kuula:

Kirjeldus:
Möödunud on juba kuu sellest, kui suvine kutse teenistusse astus. Nii mõnigi uutest sõduritest mõtleb kindlasti, mida selle ajaga peale hakata. Käime läbi ajateenistuse spektri koos küberväejuhatuse rühmaülema nooremleitnant Julius Air Kulliga ning sealse ajateenijaga reanees Martin Saarega. Arutame sõduri elu paledest, teenistuse eelsetest hirmudest ning paljust muust.