Diagnoosimata nägemishäire ei lase lapsel eakohaselt areneda