Haigus, mis vanasti vaevas aadlikke, nüüd aga peamiselt keskealisi mehi