Mälu jukerdab. On see lihtne unustamine või algav dementsus?