Pahuras ja valuvaevas vanainimeses võib peidus olla tõsine haigus