Unusta rahvatarkus, teguse teadlikult! Mida teha, kui rästikult salvata saad?