42. Lähisuhtevägivalla ohver: ta ähvardas mu kassil soolikad välja lõigata