Eha Talvist-Reinsalu – bränding ja müügikampaaniad käivad käsikäes

Idea360 63: Eha Talvist-Reinsalu – bränding ja müügikampaaniad käivad käsikäes by Havas Marketing 360

Kuula:

Kirjeldus:
Müügikampaaniad toovad kiiresti mõõdetava tulemuse kuid ei taga pikaealisust. Bränding viib suurema lojaalsuseni, kuid selle mõõtmine nõuab aega. Brändinguteemalise minisarja teises saates uurimegi müügikampaaniate ja brändingu tasakaalupunkte. Saates jagab oma mõtteid Idea Group Eesti juht **Eha Talvist-Reinsalu**.

**Ideepunkte saatest:**

– Brändingu tase on Eestis aasta-aastalt paranenud. Oma rolli mängib selliste kanalite rohkus, kus toodet-teenust müümata saab suhelda klientidega. Üheks selliseks on sotsiaalmeedia.
– Finantssektor on näide muutunud turunduskommunikatsioonist. Massimeedias ollakse varasemaga võrreldes vähemaktiivsed, keskendutakse sisule, sh. sisuturundusele.
– Et konkurentide aktiivne tegevus, sh hinnasõjad, ei segaks on vaja panna paika panna nii brändingu kui müügikampaaniate eesmärgid ja jääda neile kindlaks.
– Brändingud ja müügikampaaniad käivad käsikäes, need on nagu nuga ja kahvel. Uuringud näitavad, et 60% turunduseelarvest tuleks suunata brändingutegevustele, 40% müügikampaaniatele.
– Bränding mõjutab inimeste emotsionaalseid otsuseid, müügikampaaniad ratsionaalseid. Inimene vajab mõlemat.
– Brändingut saab teha ka kõigis neis kanalites, kus tehakse müügikampaanaid – küsimus on loovlahenduses. Seejuures on brändinguks uuringute järgi endiselt parim tele.