“Lõuna Lood”: Kagu-Eesti valdades on rahadega kitsas