Luues sisemise rahu enda sees, suudame paremini kontrollida ka oma mõtteid