Nagu Jumal on üks, tee meidki üheks – As God Is One, Make Us One