Ühed inimesed, killustatud – One People, Fragmented