Olukord tagantjärele nähtuna, Toivo Teekel, 09.11.22