#9: Sportlase identiteeti saab ehitada harjumustega