Millline on ettevõtete roll soolises palgalõhes ja kuidas seda vähendada?

Millline on ettevõtete roll soolises palgalõhes ja kuidas seda vähendada? by Arvamusfestival

Kuula:

Kirjeldus:
Eesti sooline palgalõhe on Euroopa Liidu suurim. Uurime, mis rolli palgalõhe kujunemises mängivad ettevõtted ning mida nad saaksid teha selle vähendamiseks. Ühtlasi uurime, kuidas ettevõtete rahvusvahelistumine on seotud palgalõhega. Arutelu põhineb hiljuti valminud TÜ majandusteaduskonna ja TLÜ ühiskonnateaduste instituutide uuringutel.

Viipekeel
Arutelu juht:
Võrdsete võimaluste volinik Liisa Pakosta
Osalejad:
Priit Vahter (TÜ majandusteaduskonna professor, InWeGe uurimisprojekt), Jaan Masso (TÜ majandusteaduskonna vanemteadur, InWeGe uurimisprojekt), Annika Räim (talendijuht ja arendaja), Triin Roosalu (TLÜ ühiskonnateaduste instituudi vanemteadur, REGE uurimisprojekt)
Korraldaja:
Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik ning TLÜ Barbi Pilvre

Arutelu toimus 15. augustil Paides. Vabas õhus tehtud salvestusele lisavad värvi tuule puhumine, lehtede kahin ja vihma krabin.

Liisa Pakosta: naistele üks palk ja meestele teine?

Liisa Pakosta: naistele üks palk ja meestele teine?

Kuula:

Kirjeldus:
Võrdõiguslikkuse volinik Liisa Pakosta räägib, miks ta ei mõista Martin Helme algatust kaotada palgalõhe regulatsioonid.

Kuidas kaitsta inimese tervist tema enda eest?

Kuidas kaitsta inimese tervist tema enda eest? by Arvamusfestival

Kuula:

Kirjeldus:
Ebaravi võib olla nii kasutu kui ka ohtlik, sest tõenduspõhise ravi eiramisel võivad olla saatuslikud tagajärjed. Internetiajastul jõuab inimeseni aga palju eksitavat infot, mistõttu võib inimene langetada ka endale kahjulikke otsuseid. Seega – kuidas ja kas üldse kaitsta inimest tema enda eest? Kes seda peaks tegema? Kodu, kool, arstid, terviseamet?

Arutelu juht: Simmo Saar
Osalejad: Tanel Kiik (sotsiaalminister), Liisa Pakosta (võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik), Tuuli Jõesaar (ajakirjanik), Martin Vällik (skeptik)
Korraldaja: Simmo Saar, Eike Kingsepp

Arutelu toimus 9. augustil Paides. Vabas õhus tehtud salvestusele lisavad värvi tuule puhumine, lehtede kahin ja vihma krabin.

Nutikad otsused varade kogumisel üle elutsükli! Mis minust sõltub?

Nutikad otsused varade kogumisel üle elutsükli! Mis minust sõltub? by Arvamusfestival

Kuula:

Kirjeldus:
Projekti InWeGe (Income, Wealth, Gender) eesmärk tervikuna on analüüsida soolist lõhe varades ja sissetulekutes üle elutsükli. Soolist lõhe varades on rahvusvaheliselt vähe uuritud ning Eestis puudusid selle kohta varasemad uuringud. Projekti raames uuritakse täiendavalt palgalõhet ning keskendutakse seni Eestis mitte analüüsitud teguritele nagu ettevõtte tasandi tegurite rolli soolises palgalõhes ning palgalõhe pikaajalistele arengutele. Lisaks teadustööle on InWeGe eesmärgiks ka tööturu läbipaistvust suurendava veebiarenduse välja töötamine. Sellisest arendusest on kasu kõikidele töötajatele nii palgaläbirääkimistel kui erialavalikul, aga eelkõige võiks see julgustada alamakstud turuosalisi palgaläbirääkimistel aktiivsemalt palgatõusu küsima. Projekti raames viiakse läbi 9 temaatilist uuringut. Arvamusfestivali paneelis keskendutakse projekti raames konkreetselt ühele elluviidavale uuringule – varade lõhe uuringule. Projekti toetatakse Euroopa Liidu vahenditest.

Arutelu juht: Liisa Pakosta (võrdõiguslikkuse volinik)
Osalejad: Jaanika Meriküll (Tartu Ülikooli majanduse modelleerimise vanemteadur), Merike Kukk (Tallinna Tehnikaülikool), Sander Pikkel (LHV pangandusekspert)
Korraldaja: Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei

Arutelu toimus 10. augustil Paides. Vabas õhus tehtud salvestusele lisavad värvi tuule puhumine, lehtede kahin ja vihma krabin.