Found in Estonia

Räägime välismaalastega, kes on oma koduks valinud Eesti. Jagame põnevaid lugusid ja tähelepanekuid sellest, mida värske kõrvaltvaataja pilk märkab, et inspireerida avatust ja lõimumist. *Vestlused toimuvad inglise keeles.

Found in Estonia podcast is sharing chats with foreigners who have made Estonia their home.

It’s here to inspire more open-mindedness and bring people together. Foreigners are sharing their useful tips, recommendations, and fascinating observation about Estonians and life in Estonia.

Hosted ByTiina Pärtel & Kaisa Holsting

Podcasti “Found in Estonia” viimati lisatud saated